U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier de flaptekst van De Misdadige Misdaadverslaggever


 

 

 

 

 

 

 

^ Freek de Jonge serveert Peter R. de Vries  af bij Pauw & Witteman


 

 

 

 

 

 

 

 

^ Hilarische uitzending Oog-in-Oog met Sven Kockelmann 


 

  

 

 

 

 

 

 

^ Een saillante compilatie. Wederom met dank aan Steve Brown


 Klik op de print screen hieronder voor een hilarische conclusie over Peter R.

Peter R. de V., loopjongen van het OM

Uit: Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra, hoofdstuk 8 (zie ook www.HetVerbodenDagboek.nl)

 

5.

Peter R. de V., loopjongen van het OM

 

 

‘Potverdrie, zojuist de montage gezien van ons Vaatstra-dossier: het kan niet anders of de dader breekt het zweet uit. Het komt dichtbij...!!’ Dit is een tweet van Peter R. enkele dagen voor de uitzending van 20 mei 2012 van ‘Peter R. de Vries, Misdaadverslaggever’. De uitzending staat geheel in het teken van de Vaatstra-zaak en wordt met een enorm mediageweld aangekondigd. Het wordt de zoveelste ‘onthullende, spraakmakende repo over de onopgeloste moord op Marianne Vaatstra.’ Maar, beste kijkbuiskinderen, hoe kan Peterje nou weten dat de dader ‘het zweet uitbreekt’? En dat de oplossing nu heel dichtbij is? De zaak zit al 13 jaar zo vast als een huis omdat de politie joeg op ‘schijnboeven’ en de echte jongens liet lopen. Of beter gezegd: al 13 jaar geleden hádden laten lopen.

Het OM heeft wat te verkopen en vooral heel veel te verbergen en dus moet het sensationele programma van Peter worden ingeschakeld. Het is nu tijd voor het serieuze werk. ‘Opsporing Verzocht’ volstaat niet en als publieke omroep zullen en kunnen ze niet mee gaan werken aan een PR-show (ook letterlijk te nemen) die zijn weerga niet kent en die bol zou staan van misselijkmakende staatspropaganda en pure volksverlakkerij.

SBS6 zelf komt met een spervuur aan aankondigingen en kopt op haar website: ‘Zondag in de uitzending: Nieuwe feiten over moord op Marianne Vaatstra.’ De omroep belooft met een rapportage te komen met tal van nieuwe feiten die een nieuw licht werpen op dit geruchtmakende misdrijf. En dan, ze geven het zelf toe: ‘De uitzending is gemaakt in nauwe samenwerking met het 3D-team van politie Friesland en het Openbaar Ministerie’. Peter R. als doorgeefluik dus. De omroep zegt te komen met ‘opzienbarende bevindingen’ en vermeldt dat het 3D-team de afgelopen jaren in alle stilte de zaak opnieuw heeft onderzocht en geanalyseerd en daarbij een aantal nieuwe, opzienbarende bevindingen heeft gedaan. Peter is daar de afgelopen tijd deelgenoot van gemaakt. Het rechercheteam komt tot een nieuw, afwijkend scenario, van wat er de nacht van de moord op 1 mei 1999 is gebeurd. Peter heeft vanaf het prille begin de moord op Marianne gevolgd en daar in de loop der jaren veel aandacht aan besteed. Hij noemt de inhoud van de uitzending ‘onthullend’. Peter: ‘Er wordt een nieuwe weg ingeslagen. Het 3D-team heeft knap werk verricht. De kans op een oplossing van de zaak acht ik groter dan ooit. De recherche is niet alleen tot een aantal nieuwe inzichten gekomen, men heeft op basis van nieuw forensisch onderzoek ook concrete, nieuwe bevindingen gedaan.’

SBS6 weet ook al te melden dat er volgens Peter ook afgerekend wordt met een aantal complottheorieën die de zaak al lang in de greep houden: ‘Er is met name op internet veel gespeculeerd over de rol van twee asielzoekers, een Irakees en een Afghaan. Dat heeft veel ruis veroorzaakt en veel mensen op het verkeerde been gezet, maar uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat zij uitgesloten kunnen worden. Voor aanhangers van deze theorieën zal de uitzending even slikken zijn.’ Kijk, zo kennen we Peter weer. Het wordt slikken voor een ieder die een andere theorie aanhangt dan hijzelf. Hoe aanmatigend, vooral als je beseft dat hij slechts zou komen met nieuwe aannames, nieuwe hypothesen en schimmige veronderstellingen van ‘profilers’ terwijl de complotters zich hadden bewezen juist te koersen op feiten. Harde feiten. Bewijzen waarmee Peter als onvolprezen misdaadverslaggever nog nooit gekomen was. Je moet maar durven. Opmerkelijk is wel dat er zo ingezet wordt op de complotters. Want, als je zo zeker bent van je zaak, waarom dan zo fel insteken op andere geluiden en andere versies van de gebeurtenissen rond de moord?

Ons ‘nationale geweten’ Peter R. de Vries gaat, net als in de Deventer moordzaak, het OM wel een handje helpen met hun farce. Zoveel is wel duidelijk. Hij gaat een uitzending maken die - net als tal van eerdere - alles en iedereen in de maling zal nemen. Over lijken. Zoals hij er persoonlijk voor gezorgd heeft dat Louis Hagemann levenslang achter de tralies werd gezet, puur en alleen op een verklaring van nota bene zijn eigen psychopathische vriendinnetje met wie hij volgens sommigen zelf het bed had gedeeld. Zoals hij de succesvolle zakenman Robert Hörchner volledig naar de Filistijnen hielp. Zoals hij namens het OM de klusjesman in de Deventer moordzaak van de haak haalde. Zoals hij Joris Demmink in een uitzending van DWDD tegen beter weten in wit waste. En zo nog tientallen andere dubieuze kwesties.

Henk Mous over het programma: ‘Ik wil over het Tv-programma van vanavond van Peter R. nog géén mededelingen doen…’! Hoezo krijgt Peter R. de primeur van het OM Leeuwarden? Is het een nieuwe trend in Nederland dat alleen journalisten nieuwe moord-scenario’s naar buiten mogen brengen? Is Opsporing Verzocht ineens niet meer afdoende? Is de gemiddelde burger soms te dom om het scenario te begrijpen als het OM dat meldt? Sterker, Mous beweert dat het 3D-team al sinds 2007 een nieuw moord-scenario heeft ontwikkeld en dat dit in alle stilte door andere teams is gecheckt. Maar ook over dat nieuwe scenario (dat dus in de uitzending van Peter R. wordt getoond) kan hij geen mededelingen doen ‘omdat hij anders alles uit zijn verband zou trekken.’ Henk Mous kent dus dat nieuwe scenario maar hij laat het aan Peter R. over om dat aan het grote publiek te vertellen.

Op haar site komt Omrop Fryslân met een uitspraak op de site van Peter R. waarop deze beweert dat het in ieder geval niet kan gaan om de moord op Marianne door twee asielzoekers ‘omdat onderzoek dat zou hebben uitgewezen.’ En ook Bauke Vaatstra heeft met zowel het openbaar ministerie als met Peter R. gesproken waarop hij zeer verrast reageerde. En hij en zijn kinderen hebben uiteraard weer (valse) hoop gekregen op een positieve afloop van dit nieuwe verwantschapsonderzoek.

Omrop Fryslân gaat, via Henk Mous, vervolgens nog verder met het nieuwe ‘wondermiddel’ van het DNA-verwantschapsonderzoek. Nee, sterker nog, Henk Mous belooft de goedgelovige Nederlanders dat het eerdaags mogelijk is om neven, achterneven en zelfs achter-achterneven te kunnen koppelen aan het DNA-‘dader’profiel van een verdacht DNA-profiel uit de DNA-databank.

Nu doet zich dus het meest ongeloofwaardige scenario voor dat zich ooit in de Nederlandse opsporingsgeschiedenis heeft voorgedaan. Het OM Leeuwarden kan en/of wil zélf geen uitspraken doen over een mogelijk nieuw scenario over de moord op Marianne Vaatstra, dat ze al zo’n 5 jaar in alle stilte onderzoeken. In januari 2011 waren ze echter nog geheel overtuigd van hun eigen onderzoeken, gezien het rapport daarover. Maar nu neemt het OM Leeuwarden daar dus alweer impliciet afstand van. Sterker nog, ze laten de uitleg daarover liever over aan een commercieel flutprogramma als dat van Peter R. de Vries uit angst dat ze dat scenario anders mogelijk uit het verband trekken! De conclusie moet dan ook zijn dat het OM Leeuwarden het in de afgelopen jaren hopeloos heeft laten afweten. Ze waren 13 jaar lang en bij herhaling niet in staat om hun aperte leugens over de moord op Marianne Vaatstra ‘geloofwaardig’ over het voetlicht te brengen. En het Landelijke Parket van het OM heeft de regie uiteindelijk maar van hen overgenomen om de schade zoveel als mogelijk nog te beperken. En daarbij is aartsleugenaar Peter R. de Vries ingeschakeld om het vanavond in hapklare brokken aan het grote publiek te presenteren. Journalisten als Auke Zeldenrust van Omrop Fryslân, Hans Snijder en Jantien de Boer van de Leeuwarder Courant en Jolande van der Graaf van De Telegraaf achterlatend als dikbetaalde papegaaien van de gevestigde orde.

Het gaat in de zaak Vaatstra al lang niet meer om de waarheid achter de moord. Het gaat er nog slechts om wie de grootste onzin verkoopt aan het grootste publiek, Peter R. de Vries voorop…

 

 

 

De uitzending

 

Een transcriptie van de uitzending van de zogenaamd ‘legendarische’ uitzending van Peter R. de Vries uit mei 2012, die in opdracht van het OM door hem werd gemaakt. Het commentaar leest u in cursief gedrukte tekst.

 

Intro van Peter R. Vries: Als ik één ding in mijn loopbaan heb geleerd, is het wel dat mensen andere dingen doen dan wat we van ze verwachten. Kinderen die nooit met een vreemde mee zouden gaan, blijken dan heel gemakkelijk te zijn meegelokt. Ouderen die ’s avonds nooit voor een onbekende zouden opendoen, hebben dan zomaar mensen binnengehaald. Voor de politie is dit bij dit soort misdrijven lastig. Ze moeten er altijd rekening mee houden dat de werkelijkheid anders is dan iedereen denkt.

 

De insteek van Peter en het OM wordt meteen al duidelijk gemaakt. De kijker moet wennen aan het idee dat het heel anders zit en asielzoekers niets met de moord te maken hebben. En Marianne heeft dingen gedaan die haar ouders voor onmogelijk hielden. Let wel, deze uitzending is een half jaar voordat Jasper Steringa wordt opgepakt.

 

Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond in één van de meest geruchtmakende moordzaken tot een scenario komt dat haaks staat op wat men altijd heeft gedacht. Ja sterker nog: altijd heeft willen geloven. Het gaat om de verkrachting van en de moord op de zestienjarige Marianne Vaatstra uit het Friese Zwaagwesteinde. De zaak is al dertien jaar lang onopgelost, maar een aantal dingen weten we wel over deze zaak. De dader is goed voorbereid te werk gegaan. Heeft Marianne als een roofdier op jacht naar zijn prooi onverhoeds vanuit de struiken overvallen en heeft haar daarna vermoord door haar keel door te snijden. En gezien die werkwijze moest de dader wel iemand zijn uit het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Ja, zo was het toch? Maar de vraag is nu: Is dat wel echt zo? De afgelopen jaren heeft een nieuw recherche-team de moord op Marianne met revolutionaire technieken opnieuw onder de loep genomen. En nieuwe, afwijkende bevindingen gedaan. En als zij gelijk hebben, is er iets heel anders gebeurd dan we altijd hebben gedacht. En belangrijker nog: De kans op een oplossing is groter dan ooit!

 

Jazeker, de kans op een oplossing is groter dan ooit! Want Peter en het OM hebben die oplossing al verzonnen. U moet er alleen nog een half jaar op wachten. En die revolutionaire technieken? Nou, geen ervan werd besproken behalve dan de geretoucheerde foto’s van de loopsporen in het weiland en een animatie van alle verkeersbewegingen die nacht op en rond de Keningswei. Vanaf de eerste seconde wordt duidelijk dat het AZC van de haak gehaald moet worden. Friesland moet gaan wennen aan een nieuwe dader. Zo blank als een ijsbeer en vooral van heel dichtbij.<span style="font-size:

1.0pt">

 

(Mooie beelden van hoe Peter in zijn zoveelste patser-BMW stapt en door het fraaie Friesland rijdt. Beelden die niets toevoegen maar moeten onderlijnen hoe succesvol Peter wel niet is)

 

Peter: Bijna dertien jaar geleden komen hier achter mij in deze sporthal in het Friese Kollum bewoners bijeen op een voorlichtingsavond over een permanent asielzoekerscentrum in het dorp. De sfeer is vooraf al explosief. De avond loopt volkomen uit de hand als de dorpelingen letterlijk de aanval openen op het gemeentebestuur. Het plan voor een permanent asielzoekerscentrum roept enorme weerstand op. Omdat zes maanden eerder de zestienjarige Marianne Vaatstra vermoord en verkracht in een weiland is gevonden. De bewoners denken dat de brute moord het werk is van een asielzoeker. Dit idee is zelfs zo diep geworteld dat veel mensen hier ook vandaag de dag nog steeds van overtuigd zijn. Terecht? Of toch niet?

 

Kijk, dat: ‘Of toch niet.’ Dan weet je met Peter al meteen waar het naar toe gaat. Dan komt het tegenovergestelde aan de orde. Met verve en elan gebracht en slimme weglating van feiten en gebeurtenissen die niet passen in de sensatie-uitzending die Peter en het OM voor ogen hebben. Over de badmeester die op de ochtend van de moord een bebloed trainingsjack van Ali Hassan heeft gevonden, wordt niet meer gerept. Over Verry Brouwer, die hij zelf in 2002 aan de tand voelde en die vertelde Spencer te hebben gezien zonder Marianne, al helemaal niet meer. En zo nog minstens twintig feiten, aanwijzingen en verklaringen die allemaal naar een asielzoekers-scenario wijzen en niet naar een personage zoals Peter in deze uitzending brengt.

 

Voice over: De geruchtmakende moord op de nog maar zestienjarige Marianne Vaatstra is een zaak die Friesland al jaren in zijn greep houdt en die landelijk veel bekendheid kreeg. Een zaak waaraan wij ook dikwijls aandacht hebben besteed en waarin we ook een actieve rol hebben gespeeld om tot een oplossing te komen. Het levenloze lichaam van Marianne werd gevonden hier in dit weiland langs het fietspad tussen Buitenpost en Veenklooster. Drie verschillende politieteams hebben sindsdien hun tanden stuk gebeten op de zaak. Ook menig journalist, paragnost en amateurspeurder heeft zich over de moord gebogen. In de zaak werden meer dan 800 DNA-profielen vergeleken en honderden mensen verhoord. En toch bleef de dader altijd buiten beeld. Maar nu, dertien jaar na dato, is de kans op een oplossing dichterbij dan ooit! Want terwijl het al jaren stil lijkt in de zaak, is er in werkelijkheid achter de schermen heel veel gebeurd. En is er met nieuwe forensische technieken een kans dat de lang gezochte moordenaar in één van de meest opzienbarende misdrijven alsnog wordt ontmaskerd. En dat eindelijk duidelijk wordt wat er die nacht is gebeurd.

 

Ja ja, er is met nieuwe revolutionaire forensische technieken en verbeterde foto's - in werkelijkheid is dat photoshop - een hele nieuwe kijk op de zaak ontstaan. Waar Peter het op baseert dat de oplossing dichterbij is dan ooit blijft een raadsel. Nieuwe feiten? Ook andere als ‘nieuw’ vermelde feiten, blijken oud. Het zogeheten Y-chromosomale DNA-onderzoek dat Justitie alsnog onder mannen in de omgeving zal houden, bestaat al jaren. Het Nunspeetse forensisch bureau IFS van Richard Eikelenboom attendeerde het OM al in 2006 op dit type onderzoek voor de Vaatstra-zaak. Het OM wilde er echter niet aan. ‘Net als voorheen blijven onze bezwaren bestaan, omdat er altijd weigeraars zullen zijn’, zei Justitie toen in De Telegraaf. ‘Verder blijkt dat de afdruk in een slootkant van een fietspedaal die een politieteam recent nog op foto’s zou hebben ontdekt, al veel eerder is gevonden.’ De Telegraaf beschikt over een proces verbaal waaruit blijkt dat de technische recherche dat spoor al kort na de moord in 1999 aantrof. Het politierapport vermeldt tevens dat Marianne’s rugzakje bij haar lichaam werd gevonden, de draagbanden onder haar hoofd. ‘Op één van de banden zagen wij een hoeveelheid bloed en bebloede stukjes gras’, schreven rechercheurs in 1999. In 2006 kwam vast te staan dat het OM het tasje desondanks nooit op DNA en andere sporen had laten onderzoeken. IFS vond er destijds alsnog een DNA-profiel op en stelde vast dat Marianne mogelijk met haar tas is gewurgd. Verbijsterend dat politie en Justitie daar nu met geen woord over reppen. Eikelenboom stelde vast dat het mannelijk DNA uit het bloed op het tasje niet van Marianne was en ook niet van de donor van het sperma. Tjakka, een meer-dader-scenario. En dat moest niet. Peter laat het ook nu weg. Eén van de meest belanghebbende feiten. Ben je dan een prutser, die enkel in staat is een kijkcijfer-uitzending in elkaar te zetten of ben je dan gewoon corrupt?

 

(Beelden van discotheek met dansende mensen)

 

Voice over: Die avond voor haar dood is Marianne uit met vrienden. Het is Koninginnedag 1999. Het uitgaansleven voor jongeren in dit landelijke gebied speelt zich af in het dorpje Kollum. Normaal gaat Marianne altijd uit in Veenklooster dat dichter bij haar woonplaats Zwaagwesteinde ligt. Maar vanavond heeft ze met haar vriendje Spencer en diens maat Wietze afgesproken in discotheek Paradiso. Rond één uur ’s nachts springt ze achterop de fiets bij Spencer. De drie fietsen naar het plaatsje Buitenpost, zo’n vijf kilometer verderop waar Spencer woont. Aangekomen bij het NS station in Buitenpost, stelen Spencer en Marianne een fiets. Marianne wil alleen doorfietsen, zegt ze tegen de jongens. Die willen daar in eerste instantie niets van weten. Maar als Marianne iets verderop zegt dat ze wel alleen naar huis fietst, nemen ze toch afscheid. Het is ongeveer kwart voor twee als Marianne de nacht in fietst. Het is het laatste moment dat ze in leven is gezien.

 

Marianne wordt hier even neergezet als een fietsendief en een meisje dat alleen door de donkere nacht wil fietsen, zonder de ridderlijke bescherming van haar verliefde vriend, terwijl ze thuis nog niet eens ’s nachts de trap af durfde te komen. Fraai, Peter refereert aan een fietstocht die aantoonbaar nooit heeft plaatsgevonden. En die vertrektijd bij Paradiso klopt van geen kant. Dat wist Peter maar toch brengt hij ‘één uur ’s nachts.’

 

Voice over: De volgende ochtend, zaterdag, 1 mei. Op een afstandje van nog geen kilometer vanaf de plek waar Marianne afscheid nam, vinden ongeruste vrienden de gestolen fiets terug in een greppel. Marianne ligt in het aangrenzende weiland. Ze is grotendeels ontkleed, gewurgd, verkracht, en haar keel is doorgesneden. De ongekend gruwelijke moord op de Friese tiener slaat in als een bom. Het zorgt voor grote maatschappelijke onrust onder de bewoners van het landelijke Zwaagwesteinde en omgeving. Alle ogen richten zich al snel naar het asielzoekerscentrum De Poelpleats dat nog geen kilometer van de plaats delict ligt. Met name door het gegeven dat Marianne’s keel is doorgesneden. Dat moet het werk zijn van een buitenlander, zo is de opvatting. Een idee dat wordt gevoed als blijkt dat een bewoner van het centrum kort na de moord is verdwenen. En dat weer een andere asielzoeker in de nacht van de moord een meisje zou hebben verkracht.

 

Peter, waarom suggereer je in het bovenstaande fragment, dat het idee dat het doorsnijden van Marianne’s keel het werk van een buitenlander moest zijn, uitsluitend leefde onder de bevolking? Terwijl je heel goed weet dat ook de persofficier van het OM, Michiel Severein, tegen de ouders van Marianne direct heeft gezegd dat deze moord ‘niet westers’ was? Waarom probeer je de bevolking verantwoordelijk te maken voor het ontstaan van dit idee, terwijl dit idee aanvankelijk gevoed werd door het OM zelf? Waarom doe je net alsof de verdwenen asielzoeker, Ali Hassan, geheel los staat van de beweerde verkrachting van het meisje Stephanie door ‘weer een andere asielzoeker’, terwijl je heel goed weet dat dit Feik Mustafa was en tevens een hechte vriend van de verdwenen asielzoeker? Waarom laat je dit verband weg?

 

Peter R. de Vries: Vandaag de dag ligt het asielzoekerscentrum er vervallen en verlaten bij. Maar in 1999 is het plaatsen van asielzoekerscentra een gevoelig punt hier in Friesland. Voor het eerst worden dan hechte landelijke gemeenschappen geconfronteerd met vluchtelingen uit verre windstreken. Vluchtelingen met een traumatisch verleden, andere gewoonten en die vaak ook de taal niet spreken. Dat veel bewoners na de moord met een schuine blik naar dit AZC kijken, is dus ook niet zo verwonderlijk. Olie op het vuur is ook de houding van de plaatselijke autoriteiten die de mogelijkheid van een asielzoeker als dader direct bagatelliseren. Waardoor het lijkt alsof men iets verbergt. Zo ontstaat het gerucht dat de dader wel degelijk een AZC-er is, maar dat dit door de autoriteiten uit politiek belang, ja, zelfs misschien wel uit landsbelang stil wordt gehouden om onrust en landelijke protesten tegen asielzoekerscentra te voorkomen.

 

Peter, waarom verzwijg je hier dat er zeer sterke aanwijzingen waren om ‘met een schuine blik’ naar het asielzoekerscentrum te kijken? Waarom verzwijg je dat het groepje Irakezen rond Feik en Ali het dorp terroriseerden, meisjes lastig vielen (o.a. Ik zal je eens goed neuken!) en zo onhandelbaar waren dat Feik en zijn vriend Rida Hashimi twee dagen voor de moord van school werden gestuurd? Waarom verzwijg je dat er direct in het weekend van de moord al verklaringen tegen Feik zijn afgelegd wegens het bedreigen van Marianne met een keeldoorsnijdend gebaar? Waarom doe je net alsof deze verklaringen pas na de aangifte van verkrachting van Stephanie (op 14 mei 1999) zijn afgelegd? Peter, je liegt alles aan elkaar omdat het OM dat wil. Je wordt door hen betaald. In natura, met scoops, door het OM aangereikt, die hilarische uitzendingen, tonnen aan reclame-inkomsten en een nog nieuwer type BMW opleveren. En jij mag het dan bij P&W of DWDD of Knevel en die andere vogel, Nieuwsuur, Boulevard, allemaal weer uit komen leggen. Briljante PR voor Peter R.

 

Voice over: In de jaren daarna blijven de twee incidenten hardnekkig de kop opsteken. Op vele internet sites wordt hier aandacht aan besteed. Sites waarop verregaande complottheorieën worden ontvouwd waarin de overheid als kwade genius, en soms zelfs als medeplichtige van de moord wordt neergezet. Maar een feit is dat er wel degelijk uitgebreid onderzoek is gedaan naar de bewoners van het AZC. Vluchteling Ali Hussein Hassan, een uit Irak afkomstige Turk, zou in de nacht van de moord niet meer zijn teruggekeerd naar het AZC. En dat is verdacht. Maar als de man een half jaar later in oktober 1999 door de Nederlandse autoriteiten wordt getraceerd in Turkije, blijkt dat hij de dader niet kan zijn. Zijn DNA komt niet overeen met het sperma dat op Marianne’s lichaam is aangetroffen. En dat pleit de man vrij. Bovendien blijkt uit nader politieonderzoek dat Ali op het moment van de moord vrijwel zeker in Haarlem was, nota bene 170 kilometer van de plaats delict.

Waarom blijf je suggereren dat de ‘twee incidenten’, zijnde de verdwijning van Ali Hassan en de vermeende verkrachting door Feik Mustafa, geen verband met elkaar hebben door te verzwijgen dat dit hechte vrienden waren? Waarom gebruik je het woord ‘zou’ in de uitspraak ‘Ali Hassan zou in de nacht van de moord niet zijn teruggekeerd naar het AZC’, terwijl je heel goed weet dat dit een feit is dat direct is geconstateerd, maar Justitie stug bleef volhouden dat er geen enkele reden was om asielzoekers te verdenken? Waarom neem je klakkeloos aan dat de juiste Ali Hassan in Turkije is gearresteerd, terwijl je heel goed weet dat meer dan twintig getuigen het tegenovergestelde beweren, het OM een uitgebreid rapport heeft geschreven om de stelling dat dit de verkeerde verdachte was de kop in te drukken, en talloze getuigen zelfs rechtstreeks aan jou hebben verteld dat dit niet de Ali Hassan was die zij kenden van het AZC als de vriend van Feik? Waarom rep je met geen woord over de uitgebreide verklaring die ik je heb gegeven van een medewerker van het grenshospitium Amsterdam waaruit blijkt dat de juiste Ali Hassan nog in het weekend van de moord het land is uitgezet? En ‘dat pleit de man vrij’ is natuurlijk helemaal een gotspe. Is dit misdaadjournalistiek? Als het DNA van de man niet overeenkomt met het DNA uit het sperma, pleit dat dan iemand vrij? Ronduit belachelijk omdat er hier van uit wordt gegaan dat de verkrachter dezelfde persoon is als de moordenaar maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet het geval te zijn. Het OM heeft op basis van de theorie dat de verkrachter ook de moordenaar was honderden personen uitgesloten. Hoe is het mogelijk! Maar, ja, het moest en zou een één-dader-scenario zijn en blijven.

 

Ook naar de man die betrokken was bij de aanranding, c.q. verkrachting van een meisje in Kollum, wordt nader onderzoek gedaan. Het gaat om de Irakees Feik Mostafa. Deze man zou naar verluidt, enkele weken voor de moord in een kroeg ruzie met Marianne hebben gehad en daarbij een gebaar hebben gemaakt alsof hij haar keel door wilde snijden. En, zo gaat dan het hardnekkige gerucht: Deze Irakees is door Justitie uit het AZC weggesluisd. Om stil te houden dat de moordenaar van Marianne een asielzoeker was. Feik komt in beeld als een veertienjarig meisje aangifte doet van verkrachting. Dit zou uitgerekend in de nacht van de moord op Marianne zijn gebeurd. Het meisje kende de Irakees en was van hem gecharmeerd, maar een vrijpartij ging veel verder dan zij zelf wilde, zo verklaart ze bij de politie. Is Feik later die nacht wellicht ook Marianne tegengekomen? Zo is de vraag. Ook bij deze jonge Irakees wordt DNA afgenomen. Direct na de aangifte wordt hij samen met zijn vader overgebracht naar het verder weg gelegen asielzoekerscentrum in Drachten. Iets wat later wordt uitgelegd alsof de overheid hem snel heeft weggesluisd. Maar net als bij de Koerd Ali is er ook bij Feik geen match met het spermaspoor. Dus is hij niet de moordenaar.

 

Geen match met het spermaspoor. Daar is ie weer. Bewust wordt Feik Mustafa Mostafa genoemd. Met een ‘O’. Is dat, Peter, om er voor te zorgen dat hij later niet eenvoudig opspoorbaar zou zijn? Het OM en jij wisten dat het ‘Mustafa’ was en anders zullen we je nog even een foto sturen van het deurplaatje van Feik’s voordeur of een kopie van zijn identiteitsbewijs. Wat een speurneus, die Peter.

 

Peter R. de Vries: Maar ondanks deze ondubbelzinnige uitslag zijn de complotdenkers niet overtuigd en blijven zij alle betrokkenen belagen, beschuldigen en belasteren op allerlei websites. Uiteraard hebben wij zelf ook destijds, en ook nu weer, nog eens goed naar de zaken van Feik en Ali Hussein Hassan gekeken. En ook onze conclusie luidt: Het zijn kletskoekverhalen! Ik zou bijna zeggen: Was het allemaal maar waar! Dan was de zaak al lang opgelost. Maar het is niet waar! Het is onzin! Die mensen beschadigt en alleen maar afleidt van een werkelijke oplossing. Punt! En vanaf nu zal ik in de ogen van die complotdenkers ook wel omgekocht, corrupt en een speurder van niks zijn. Nou ja, dat moet dan maar!

 

Het druipt ervan af. De complotdenkers met Wim Dankbaar voorop, moeten worden afgemaakt. En de loopjongen van het OM werkt er gretig aan mee. Welnu Peter, of je inderdaad omgekocht, corrupt en een speurder van niks bent, dat laten we over aan de lezer. Die conclusie is vast wel te maken na het dichtslaan van dit boek. Waarom verzwijg je hier wederom dat Feik een hechte vriend van de verdwenen Ali was? Waarom laat je hier het verhaal van Isabella weg? Isabella, die persoonlijk aan jou heeft verteld dat ze in het weekend van de moord al op het AZC had gehoord dat Feik en Ali Marianne hadden vermoord? Dat ze daarmee naar de politie is gegaan? Dat ze de volgende dag een telefoontje kreeg van Feik met de boodschap: Als jij niet stopt met praten word jij ook vermoord? Dat ze van deze doodsbedreiging de volgende dag aangifte heeft gedaan? Dat de politie niets met die aangifte deed? Dat Ali niet de man was die in Turkije is gearresteerd? Waarom doe je net alsof de informatie van Isabella niet bestaat? Wat is dan jouw mening ten aanzien van Feik, als misdaad-expert nummer 1, in het licht van deze informatie? Waar is het trainingsjack van Ali, Peter? Nog nooit zette het OM zo in op de complotdenkers. Waarom was dat denk jij, Peter? Het druipt er ook vanaf dat de uitzending er grotendeels op gericht was om al hetgeen de amateurspeurders hadden ontdekt zo belachelijk mogelijk te maken. Als je zeker bent van je zaak, Peter, is dat helemaal niet nodig, beste vriend.

 

Waarom zeg je dat Feik pas in beeld kwam nadat Stephanie op 14 mei aangifte deed, terwijl je heel goed weet dat Feik toen reeds lang verhoord was en al op 3 mei was overgeplaatst? Kennis die je onder meer hebt van de AZC-medewerkers die getuige van die overplaatsing waren en hun verhaal persoonlijk aan jou hebben verteld. Waarom vertel je er niet bij dat Stephanie niet vrijwillig aangifte kwam doen, maar door de politie werd uitgenodigd voor een verhoor over de moord op Marianne? Waarom vraag je je niet af waarom de politie kennelijk geïnteresseerd was om Stephanie daarover te horen in de wetenschap dat zij het vriendinnetje van Feik was en in de bewuste Koninginnenacht in zijn gezelschap was? Waarom vraag je je niet af waarom Stephanie pas 2 weken na dato aangifte zou doen van haar beweerde verkrachting? Waarom vraag je je niet af waarom de vader van Stephanie niet bij dat verhoor mocht zijn en dat Stephanie door de politie op een gruwelijke manier de pin op de neus is gezet? Waarom vertel je er niet bij dat Feik geen alibi heeft voor het tijdstip van de moord en de politie kennelijk tevreden was met zijn verklaring dat hij zich niet kon herinneren waar of met wie hij was? Zoals je in het recente rapport van het OM kunt lezen: ‘Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.’

 

Waarom zeg je dat Feik ‘direct na de aangifte’ werd overgeplaatst naar het AZC Drachten, terwijl je heel goed weet van de getuigen die erbij waren, dat het AZC Musselkanaal was en ook niet pas na de aangifte, maar al op maandag 3 mei, ruim twee weken eerder dan het door jou beweerde tijdstip? Waarom verkies je het verhaal van het OM boven dat van de getuigen die het veel beter moeten weten? Waarom zeg je er niet bij dat je informatie hebt van getuigen die het verhaal van het OM bestrijden? Stel dat het verhaal van het OM klopt, waarom leg je als misdaad-expert dan niet even uit dat het volstrekt logisch is dat een verdachte van verkrachting ‘direct na de aangifte’ wordt overgeplaatst naar een ander AZC? In plaats van hem in hechtenis te nemen en stevig aan de tand te voelen? Waarom leg je niet ook uit dat het volstrekt logisch is dat deze aangifte stilletjes tot een sepot leidde? Met nota bene de redenering van OvJ Johan Stoffels dat het meisje rekening had moeten houden met de ‘culturele achtergrond van de dader’? Waarom heb je advocaat Hans Anker niet gevraagd of de OvJ dit echt heeft durven opschrijven in zijn sepotbrief? Waarom leg je niet uit dat het volstrekt logisch is dat Feik een jaar later als verblijfsvergunninghouder ‘regulier’ in Nederland werd gehuisvest, zoals Minister Hirsch Ballin in 2010 beweert in antwoord op Kamervragen van Fred Teeven?

 

Waarom heb je je niet afgevraagd of de hele verkrachting van Stephanie niet verzonnen kan zijn door Justitie als excuus voor het oppakken, verhoren, en overplaatsen van Feik, met het doel deze verzonnen aangifte zo snel mogelijk te seponeren?

 

Waarom is het je stelling dat Feik niet betrokken kan zijn bij de moord, uitsluitend omdat zijn DNA niet overeen zou komen met het op Marianne gevonden spermaspoor? Waarom is het onmogelijk dat Feik haar heeft vermoord, de keel heeft doorgesneden zoals hij in de Ringo Bar al had beloofd? Waarom is het onmogelijk dat zijn maat Ali, die altijd bij hem was, haar heeft verkracht?

 

Als je naar eigen zeggen zo goed hebt gekeken naar Feik en Ali, waarom liet je alle bovengenoemde informatie dan weg uit je uitzending? Waarom zeg je dat alle complotverhalen ‘kletskoek en onzin’ zijn en noem je niet gewoon mijn naam als je mij toch aanspreekt in de wetenschap dat ik de hoofdvertegenwoordiger ben van die ‘kletskoek en onzin’ en je al jaren deze vragen van mij gemaild krijgt zonder dat je er antwoord op wilt of durft te geven? Is dat omdat je toch maar niet teveel mensen naar mijn site wilt sturen? Om ze niet wijzer te maken dan jij ze wilt laten zijn?

 

Als je meent dat ik betrokkenen blijf ‘belasteren, beschuldigen en belagen’ (jouw woorden), waarom leg je dan niet uit waarom Stephanie, van wie ik stel dat zij weet dat Feik en Ali Marianne hebben vermoord, haar door het OM beweerde aangifte wegens ‘smaad en laster’ tegen mij heeft ingetrokken? En waarom leg je dan niet uit waarom het OM mij niet wil vervolgen voor eenzelfde aangifte van Jano Hassan, van wie ik stel dat het een vriend, volgens bronnen ook een neef, van de juiste Ali Hassan is? Waarom leg je dan niet uit dat de in Nederland woonachtige Feik Mustafa zich zo stil houdt terwijl overal op het internet staat te lezen dat hij één van de moordenaars van Marianne is? Waarom adviseer je hem niet de onbehandelde stapel aangiftes tegen mij compleet te maken? Het OM kon je vertellen waar hij woont, en jij wilt hem toch ook wel helpen te bewijzen dat ik ‘kletskoek en onzin’ over hem vertel? Waar is je gebruikelijke, intelligente, kritische analyse die vraagtekens zet bij verdachte omstandigheden? Waarom heb je Feik niet in de uitzending gehaald om hem wit te wassen? Vond je dat te link?

 

Wellicht nog belangrijker: Waarom heb je al deze mensen niet voor je camera gehaald om zelf hun beklag te doen en hun onschuld te bewijzen? Waarom moest jij dit voor hen doen op zo’n overduidelijk manipulatieve wijze? Waarom week je af van je gebruikelijke methode om verdachten, dan wel onterecht belasterde slachtoffers hun verhaal uit de doeken te laten doen? Zoals je dat ook deed met de klusjesman uit de Deventer moordzaak? Of met Reinier Smit of Joran van der Sloot?

 

Waarom heb je ondanks mijn aandringen vermeden om Stephanie, Feik, Jano, Isabella en alle anderen die het kunnen weten, voor je camera de vraag te stellen of de juiste Ali Hassan inderdaad de man was die in Turkije is gearresteerd? Zoals jij, kennelijk namens het OM, beweert. Waarom durf je het bewijs voor die bewering niet op te halen, terwijl het toch zo makkelijk is? De vraag stellen is hem beantwoorden. Toch?

 

Voice over: DNA speelt een grote rol in de moord op Marianne. Het sperma waaruit een volwaardig DNA-profiel is gedestilleerd, is immers een onomstotelijk daderspoor. Het is daarom van cruciaal belang in het onderzoek. Peter maakt zich hard voor een grootschalig DNA-onderzoek dat in het buitenland verschillende keren tot de oplossing van soortgelijke moorden heeft geleid. Dit wordt echter door de politiek en het OM geweigerd. Het leidt tot een ijzige relatie met het OM en zelfs een paar harde aanvaringen. Ook als Peter via een kort geding een grootschalig DNA-onderzoek probeert af te dwingen, krijgt hij nul op het rekest. In de jaren die volgen buigen zich verschillende onderzoeksteams over de zaak. Uiteindelijk komt de zaak terecht bij een cold case-team in Leeuwarden. Onze redactie blijft altijd een vinger aan de pols houden. Elke keer als een bericht over de moord in de krant verschijnt, stroomt onze mailbox vol met tips over mogelijke daders. Serieuze informatie spelen we door aan de recherche. Zo verandert de relatie met Justitie langzaam van afstandelijk en ijzig tot een verstandhouding van overleg en medewerking. Achter de schermen worden wij vertrouwelijk geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. Terwijl heel Nederland gaandeweg denkt dat er nog maar weinig gebeurt, wordt in 2007 een nieuw team op de zaak gezet dat in alle stilte aan de slag gaat: Het 3D-team. Een gespecialiseerd team dat naar aanleiding van steeds nieuwe vragen over het onderzoek, alle kritiek en onrust, de moord opnieuw onder de loep neemt. Het is een zogenoemd embargo-team dat in het geheim opereert zodat het in alle rust en zonder invloed van buiten kan werken.

 

Nee, Peter, dat team deed jarenlang helemaal niets. Wat ze deden is toewerken naar het DNA-verwantschapsonderzoek. Dat moest er komen en jouw uitzending moest dat bewerkstelligen. In ieder geval dat het de acceptatie van een dergelijk onderzoek bij de Friese bevolking moest doen groeien. Zonder zo'n onderzoek kun je immers niet geloofwaardig een veeboer eruit pikken, toch? Dat was het en niets anders. De hele show was daarop gebaseerd.

 

Peter R. de Vries: Vanaf het prille begin heeft de politie last gehad van de meest uiteenlopende complottheorieën die met de regelmaat van de klok opdoken. Bizarre verhalen over satanische offerrituelen en serieverkrachters. Of dat er een netwerk van pedofielen achter de moord zou zitten dat zelfs de top van Justitie in hun greep hield. Stuk voor stuk spookverhalen. Maar ook verhalen die een eigen leven gingen leiden die de politie handenvol werk opleverde. De achterdocht over het functioneren van de politie was zelfs zo groot, dat toen de oprichting van het gespecialiseerde 3D-team bekend werd gemaakt, velen dit weigerden te geloven. Er werd gezegd dat het alleen maar op papier bestond. Om de nabestaanden van Marianne te sussen.

 

Wat zielig voor die politiemensen. Moesten ze toch steeds achter die spookverhalen van de complotters aan. We hebben nieuws: zelfs dat deden ze niet.

 

Voice over: Maar het 3D-team functioneert wel degelijk, zo weten wij dan al. Achter de schermen hebben Peter en zijn medewerkers regelmatig contact met dit nieuwe team. Het zijn spectaculaire resultaten die de rechercheurs boeken, zo blijkt.

 

Geen enkel spectaculair resultaat wordt genoemd.

 

Cor Reijenga in een presentatie voor Peter R. de Vries: We hebben verschillende bind-scenario’s uitgeprobeerd en op enig moment kwam de conclusie dat er sprake geweest zou kunnen zijn van dat ze met haar eigen BH is vastgebonden. Wat ook nog opvallend was, is dat bij het opwaarderen van de foto’s, de indruk van de stof op de huid zichtbaar was.

 

Toch vreemd dan dat Jasper later mordicus zou ontkennen dat hij de handen van Marianne zou hebben vastgebonden.

 

(Beelden van Peter R. de Vries en OvJ Henk Mous die aandachtig naar Reijenga luisteren)

 

Voice over: Het specialistische team komt jaren na de geruchtmakende moord met een nieuwe kijk. Een andere visie op wat er zich die nacht heeft afgespeeld. Een ander scenario dat nieuw onderzoek naar de onbekende dader mogelijk maakt. En dat een hoopvol perspectief biedt dat de moordenaar van Marianne toch nog kan worden gevonden.

 

(Beelden van Cor Reijenga en Peter R. de Vries in overleg met elkaar. Peter is een onderdeel geworden van het 3D-team)

 

Het gespecialiseerde 3D-team heeft alles opnieuw in kaart gebracht. Het is een onderzoek waarbij de politie niet bepaald over één nacht ijs is gegaan. Foto’s zijn digitaal verbeterd, verklaringen minutieus herlezen en forensische specialisten uit heel Europa geconsulteerd. Stukje bij beetje is zo een nieuw beeld ontstaan over wat er zich die nacht kan hebben afgespeeld. Marianne is vrijwel naakt aangetroffen. Bij haar hoofd ligt haar tas (duidelijk zichtbaar in beeld is een tas met koeienprint, waarvan Jasper later gewag zou maken in zijn ‘bekentenis’). Als het lichaam van Marianne wordt ontdekt, zit haar BH om haar nek. Aan de andere kant in het gras ligt haar losgesneden slip. Om haar hals zit haar eigen BH geknoopt. Haar kapotgesneden T-shirt is omhoog geschoven tot haar oksels.

 

Hoe vaak wordt het niet herhaald? Dat het een zeer gespecialiseerd team is, gebruikmakend van de nieuwste revolutionaire technieken en de meest vooraanstaande, internationaal geroemde forensische experts? De Amerikanen hebben hier een uitdrukking voor: I wanna get kissed before I get fucked.

 

Peter R. de Vries: Ja, het is interessant om te zien hoe alle kledingstukken om Marianne heen liggen, omdat aan de hand daarvan tamelijk nauwkeurig kan worden gereconstrueerd wat de volgorde van handelingen van de dader is geweest. De theorie die daaruit naar voren komt, is dat Marianne vrij snel is uitgeschakeld en dat de dader daarna haar kleding heeft uitgetrokken. En opvallend is dat er heel weinig gras is platgetrapt rondom het lichaam van Marianne. Dat wijst erop dat er niet of nauwelijks een worsteling is geweest op de plaats delict. En uit de verbeterde foto’s blijkt ook dat Marianne kleine prikwondjes op haar bovenbeen had. Hier zien we zo’n wondje. Het is niet heel duidelijk te zien, het is maar een klein wondje. Deze wondjes zijn waarschijnlijk ontstaan tijdens het wegsnijden van het slipje. Waarschijnlijk met een mes. En dat is te zien op deze reconstructiefoto die de politie later heeft gemaakt. En wat heel belangrijk is, is dat bij het maken van die wondjes weinig bloed is vrijgekomen. Iets wat erop kan duiden dat Marianne toen al niet meer in leven was. Dat is een zienswijze die door een aantal door het 3D-team geraadpleegde internationale deskundigen wordt onderschreven: De verwondingen zijn zeer waarschijnlijk na haar dood ontstaan.

 

Dit is in tegenspraak met de rapporten die kort na de moord zijn opgemaakt. Autopsie en obductie. Worstelsporen zijn er ook niet. Klopt. Marianne is daar - excusez le mot - gedumpt. Dat wisten Bauke en tal van anderen die bij het lijk zijn geweest honderd procent zeker. Ja zelfs Spencer! Hij zegt het in 1999 letterlijk tegen de Leeuwarder Courant.

 

Voice over: Als het lichaam van Marianne wordt ontdekt, zit haar BH om haar nek. Hiermee is ze gewurgd, zo stelt de patholoog. Wat nooit bekend is geworden, is dat deze verwurging zeer waarschijnlijk ook de doodsoorzaak is geweest. Net als bij de prikwondjes op haar benen is ook bij het doorsnijden van haar hals maar een beperkte hoeveelheid bloed vrijgekomen. Een teken dat haar hart niet meer klopte toen de verwondingen werden toegebracht. Dat wijst erop dat Marianne niet meer in leven was toen de dader haar keel doorsneed. Het eigenlijke moordwapen is dus niet een mes maar haar eigen BH.

 

Welk een volksverlakkerij dit is, zal in de navolgende hoofdstukken aan de orde komen. En als de laatste feiten kloppen, heeft Jasper Steringa haar dus postuum verkracht en haar hals doorgesneden. Maar, Jasper zou in de rechtszaal verklaren dat hij haar eerst had geprobeerd te wurgen maar toen dat niet lukte haar maar de hals doorsneed (Jasper's moeder: ‘Hij kon nog geen kip de kop afslaan’) en er dus sprake had moeten zijn van een grote hoeveelheid bloed op de vindplaats. ‘Massaal bloedverlies’, concludeerden de experts.

 

De aap komt uit de mouw

 

We hebben er nu 25 minuten op zitten. We hebben zitten kijken naar een mega-lange commercial van BMW en tussendoor wat geleuter van wijsneus drs. P., de minder humoristische versie dan. Netto is er niets nieuws voorbij gekomen. We vervolgen de uitzending en geven gezien de grote hoeveelheid bagger nu uitsluitend de frasen weer, zonder de essentie of de context geweld aan te doen.

 

Peter: Ja, en met die BH is nog iets aan de hand. We zien hier een verbeterde politiefoto.

 

(Peter staat nu voor zo’n kekke touch screen zoals we dat kennen van de verkiezingen en de weerman, heel geavanceerd allemaal. Het moet de indruk wekken dat er nu spectaculaire nieuwe vindingen worden gepresenteerd)

 

Peter: Ik geef toe, het is allemaal moeilijk zichtbaar maar het zit er wel. Het is wat ingewikkeld na twaalf jaar, je moet goed kijken maar ze - de kleine snijwondjes - zitten er onmiskenbaar…

 

Peter maakt duidelijk dat Marianne door verwurging om het leven is gekomen. De snijwond van oor tot oor was kennelijk enkel een toegift.

 

Voice over: De dader had een rape kit bij zich, met handboeien…

 

Vreemd, Jasper wist toch echt zeker dat hij geen voorbedachte plannen had.

 

Peter: Iemand die weloverwogen goed te werk ging, iemand met ervaring… Geen sadisme of vernedering… Dus een ander type moordenaar en verkrachter dan men aanvankelijk dacht… Het is een nieuwe theorie over wat er zich die nacht heeft voorgedaan…

 

Geen sadisme? Peter, nadat je de foto’s van Marianne had gezien tipte je de wouten dat ze de seriemoordenaar ‘Het beest van Harkestede’ eens aan de tand moesten voelen. Die sneed vrouwen de tepels af en dat soort dingen. Waarom gaf je de politie die tip, Peter. Laat ons raden: je wist hoe gruwelijk Marianne was verminkt. Maar anno 2012 is het allemaal heel vreedzaam gegaan.

 

Voice over: En er zijn meer nieuwe inzichten. Wat men eerder heeft gedacht dat de dader in het donker heeft staan wachten… toen Marianne langs kwam heeft ie haar van de fiets gesleurd en is met haar het weiland ingelopen. Zo vermoedde men altijd… Na zijn gruwelijke daad is ie snel via dezelfde route weer teruggelopen en er vandoor gegaan…

 

Er was helemaal geen nieuws onder de zon. De uitzending moest definitief afrekenen met het idee dat het een asielzoeker was geweest. Zo kon het volk gemasseerd worden om massaal mee te doen aan het onderzoek.

 

Voice over: Dit is een politiefoto waarop goed te zien is hoe twee sporen in de richting van het plaats delict gaan en één weer terug. Het nieuwe onderzoeksteam gaat er op basis hier vanuit dat er één dader in het spel is…

 

Er zijn minstens 8 mensen heen en weer gelopen: Bauke, Freddy, Spencer, politieagenten, enzovoort. Die sporen zijn niet te zien op Peter’s foto. Twee heen, één terug. Prachtig toch? Helemaal in lijn met de ‘spectaculaire onderzoeksresultaten’. Knappe nieuwe technieken ook, dat fotoshoppen.

 

Peter op het plaats delict: Het fietspad waarop Marianne die nacht heeft gereden… Dit is de plek waar het nieuwe onderzoeksteam een uitgebreide reconstructie heeft gehouden…

 

Na 13 jaar een nieuwe reconstructie. Het weiland en de greppel zijn inmiddels ook 13 jaar ouder maar toch komt men met nieuwe sporen.

 

Ondanks volle maan behoorlijk donker, zo donker dat je pas op het laatste moment kon zien of het om een man of een vrouw gaat…

 

Tal van getuigen hebben verklaard dat het die nacht hartstikke licht was. Bauke was nog naar buiten gelopen, zegt hij.

 

En ook niet geheel onbelangrijk, er zijn die avond helemaal geen meldingen van incidenten of dat men iemand hier in de buurt van de plaats delict heeft gezien…

 

Nou, Peter, we hebben nieuws. Er zijn er zat. Ze zijn alleen door de politie niet serieus genomen of doodgezwegen. Jij kent die verklaringen en nu doe je er niets mee omdat het niet meer past in je propaganda-uitzending.

 

En er is nog iets anders, hier op het fietspad zijn geen sporen aangetroffen van een worsteling. Al die nieuwe feiten zorgen ervoor dat er bij het rechercheteam het idee ontstaat dat in die nacht in 1999 misschien wel eens iets geheel anders kan zijn gebeurd. Maar wat?

 

Zo bouwt men de spanning op en werkt men toe naar een eindboodschap waarmee de massa dient te gaan slapen. Om voor eens en altijd af te rekenen met een ieder die ook maar een klein beetje richting het AZC durft te denken.

 

Voice over: Om daar achter te komen kijkt het rechercheteam nog eens wat scherper naar wat zich vlak voor de moord heeft afgespeeld…

 

Dat had men al 13 jaar kunnen doen. Tal van tips lagen er. Waarom nu pas? Werd de druk van de complotidioten te groot?

 

Voice over: Opvallend is dat Marianne uit gaat in Kollum, normaal in Veenklooster. De jongens willen naar huis… Toch gaat ze met de jongens mee… Bij het station in Buitenpost stelen ze een fiets zodat Marianne verder kan fietsen… Had Marianne simpelweg genoeg van de aangeschoten jongens?

 

Peter in beeld na de reclame: Het RBT houdt er rekening mee dat Marianne die nacht nog een afspraakje had en mogelijk daarom alleen naar huis wilde fietsen. Maar het is een scenario waar ook de nodige haken en ogen aan zitten. Want hoe heeft Marianne dan met deze onbekende afgesproken… Of misschien niet zo zeer een afspraakje maar een toevallige ontmoeting met iemand die ze kende van school, uit de kroeg, misschien wel een vriend van een vriend.

 

Peter zet Marianne hier weg als een sletje. En Bauke pikt het allemaal. Maaike niet. Die is des duivels, laat ze ons weten. Marianne is verliefd op Spencer maar gaat evengoed dezelfde avond ook nog even met een ander aan de rol. Hoe verzint die Peter het? Triest om jezelf namens het OM zo in bochten te kronkelen om een krankzinnige boodschap te verkopen.

 

Hoe het ook zij, het 3D-team stapt af van ‘niet van de fiets getrokken’ en komt tot een ander scenario. Marianne is vrijwillig met haar moordenaar het weiland ingelopen…

 

Je krijgt het werkelijk niet bedacht. Maar ja, het moet wel, want we moeten echt van dat asielzoekersgedoe af. Het is gewoon een Fries en omdat dat zo is, verantwoorden we naar de politiek toe dat we echt aan dat grootschalige onderzoek moeten. Want, als het een Fries is, ja dan pakken we hem en zijn ook de kosten verantwoord.

 

Voice over: Het is een opzienbarend nieuw inzicht dat een geheel ander licht werpt op de gebeurtenissen… Geen geplande verkrachting of moord maar een gelegenheidsdader… En Marianne zou in tegenstelling tot wat men eerder dacht, uit vrije wil het weiland zijn ingelopen… Een stelling die het gevolg is van nadere bestudering van alle omstandigheden op de plaats delict.

 

Deze conclusie zal slechts door Marsmannetjes worden begrepen. Een normale sterveling kan hier geen chocola van maken.

 

De sporen wijzen op een situatie die vrijwillig begon maar waarbij de sfeer plotseling is omgeslagen en de dader vervolgens door het lint ging… Sperma op meerdere plekken op haar lichaam en een schoenafdruk…

 

Er is nog een gegeven waarop men een vrijwillige ontmoeting baseert en dat heeft alles te maken met de fiets van Marianne… De gestolen fiets is niet weggemoffeld en dat past volgens de recherche in de theorie dat Marianne mogelijk een afspraakje had… Of in ieder geval een ontmoeting waarbij ze zelf in de gelegenheid was haar fiets te parkeren. Want voor een belager is het onmogelijk om een meisje onder bedwang te houden en gelijk een fiets neer te zetten…

 

Het is dat Peter het zelf zegt over dat onmogelijke. Rechter Dölle vroeg hoeveel armen Jasper had omdat ook hij het onmogelijk achtte. Ja, en dan moet je die ‘vrijwilligheid’ opvoeren. We maken het gewoon kloppend.

 

Er is een trapperspoor van een tweede fiets. De moordenaar was dus op de fiets. Wederom een bevinding dat de dader uit de omgeving kwam. Dat er twee fietsen in de greppel zijn gezet past weer bij een normale ontmoeting

 

(Foto in beeld, fietsen staan naast elkaar)

 

De fietsen stonden volgens Jasper 16 meter uit elkaar. In werkelijkheid was er helemaal geen tweede fiets, net zo min als Jasper. Rechter Dölle heeft tijdens de rechtszaak op de achterwand van de rechtszaal even aangegeven hoe ver dat wel niet was. Peter liegt en manipuleert. Hij creëert een nieuwe waarheid, zoals dat al zo vaak in zijn uitzendingen is gebeurd.

 

Ook een concreet spoor is dat Marianne haar moordenaar hoogstwaarschijnlijk heeft gekend… Het spoor dat deze theorie op een overtuigende manier bevestigt is deze aansteker.

 

(Playboy-aansteker komt in beeld)

 

Het is een spoor dat al jaren de nodige vragen oproept en waarover de bevindingen nooit naar buiten zijn gebracht. Marianne rookte weliswaar maar niemand heeft haar ooit met een dergelijke aansteker gezien… Als het 3D-team de aansteker jaren later met de nieuwste forensische technieken laat onderzoeken doet men een verrassende ontdekking. In het mechanisme van de aansteker vindt men een heel klein haartje. Met speciale technieken wordt hier zogenoemd mitochondriaal DNA uit gedistilleerd en dan blijkt dat dit DNA matcht met dat van het sperma. De verkrachter en de moordenaar van Marianne is dus vrijwel zeker de eigenaar van de aansteker…

 

Op de aansteker stond de inscriptie ‘Ezacolis’ hetgeen in het Arabisch ‘Je vader is een schaap’ betekent. Je zou toch denken dat je dan meer aan Ali Hassan zou denken dan aan een roomwitte Fries. Peter had nog eens terug kunnen bellen naar Isabella. Die had hem toch echt ooit verteld dat op het AZC bergen gestolen spullen werden verkocht waaronder ‘Playboy-spullen’. Nee, die aansteker werd verkocht in Friesland. Bij tankstations. En dus was ie van een Fries. Asielzoekers mochten zo’n aansteker niet kopen en jatten deden ze al helemaal niet. Dit noemt zich onderzoeksjournalist. Het is een lachertje. De aansteker lag jarenlang in een laadje in huize Vaatstra tot de politie er plots over belde. Of ze ’m mochten hebben en vooral of ze de aansteker uit elkaar mochten halen. Waarom? Uit elkaar halen, dat doe je alleen als je denkt iets te vinden. En ja hoor, daar kwam het haartje met hetzelfde DNA als het sperma tevoorschijn. Hans Kazan is er niets bij.

 

Maar hoe komt ie dan in Marianne’s tas? Heeft Marianne haar moordenaar eerder ontmoet? Die avond wellicht? Misschien op de route van Kollum naar Buitenpost of later nadat ze afscheid nam van haar vrienden…

 

Toch nog één juiste constatering in een uitzending van anderhalf uur. Marianne heeft nog een sigaretje gerookt aan de picknicktafel bij de ingang van het Veenkloosterbos. Samen met wat vriendjes die zij van het AZC kende en met Ludger Dill die haar een lift had gegeven maar nu even opteerde voor een tussenstop. Per ongeluk het ding in haar tas gestopt. Daarna is Marianne weer ingestapt om de lift naar huis te vervolgen maar dat liep anders. De route ging terug. Naar de caravan van Wolfgang. Nee Peter, dat is geen giswerk, dat weten we van iemand die bij de moord betrokken is geweest.

 

Ook de aansteker dus - hoe onlogisch de redenering ook - moest alleen maar overtuigen dat het een autochtone dader was geweest. Uit de buurt. Binnen 5 kilometer. Dat wist men al. Lekker klein gebied, dan zou het minder kosten allemaal. De vraag is waarom men zo zeker wist dat 5 kilometer zou volstaan en niet 10 of 15 wat eerder de bedoeling was. Het gaat in tegen het advies van gerechtspsycholoog Peter van Koppen die zei dat je niet alleen naar geografie moest kijken maar ook naar socio-demografische aspecten. Bijvoorbeeld haar woonplaats Zwaagwesteinde of Damwoude, waar Marianne naar school ging. Zelfs Peter’s eigen professor Canter mikte op ‘iemand van school’. Damwoude ligt toch echt niet binnen een straal van 5 kilometer van de moordplek. Dat gaat zo’n beetje richting de tien.

 

Het RBT brengt op de tientallen afgelegde getuigenverklaringen alle verkeersbewegingen in kaart. Het is die nacht nog best druk geweest zo blijkt…

 

Nee, Peter, de tijdstippen die genoemd worden door getuigen die door de politie zijn afgescheept zitten mooi niet in de animatie. Aan dat ‘nieuwste technologieën’-ding hebben we helemaal niets. Allen maar voor de show en uit die ‘app’ komt niets wat je er niet in hebt gestopt.

 

Om kwart voor twee neemt ze hier afscheid van haar twee vrienden.

 

(In beeld animatie 01.46 Marianne op de Keningswei)

Dit is de derde tijdsaanduiding van Peter over dezelfde gebeurtenis. Marianne doet nu 1 minuut over 1100 meter. Ook een tijdritspecialist. Jasper zat toen nog niet op z’n fiets, maar dat wist Peter toen nog niet.

 

Het is een verrassende omslag die het nieuwe rechercheteam maakt. Geen onbekende verkrachter die op rooftocht was maar mogelijk een bekende van Marianne. Iemand uit de omgeving. De recherche komt met een aantal ondersteunende aanwijzingen hiervoor maar die vergen het nodige van je voorstellingsvermogen. In feite komt het erop neer dat Marianne maar een paar minuten alleen is geweest… Om twee uur ’s nachts toch een bekende is tegen gekomen (toch, met heel veel nadruk). Iemand voor wie ze is gestopt en met wie ze vrijwillig het weiland is ingelopen om wat te roken of misschien zelfs wel om wat te zoenen… En dat die bekende later ook nog eens volkomen door het lint is gegaan om haar te verkrachten en te vermoorden…

 

Om wat te zoenen. Hoe verzint men het. Oh, zoiets doe je niet met een asielzoeker, natuurlijk. Vandaar dit krankzinnige scenario, Peter? Moest dat ook weer appelleren aan een gezonde Friese jongen waar Marianne naast Spencer ook gek op was. Dat soort onzin? Jouw voorstellingsvermogen is van astronomische proporties. Niemand anders krijgt dit verzonnen.

 

Het is een flinke opeenstapeling van toevalligheden, misschien wel een beetje op het bizarre af. Maar ja, ik zal niet zeggen dat het niet kan. Want ervaring heeft me wel geleerd dat als noodlot en toeval elkaar ontmoeten er dingen gebeuren die je je niet kunt voorstellen. Het is op dit moment alleen de dader die weet of dit scenario klopt…

 

Voice over: Het 3D-team roept David Canter op van de Universiteit van Liverpool. Canter is een internationaal gerespecteerd specialist op het gebied van onderzoekspsychologie en gedrag. Canter wordt uitgebreid over de zaak geïnformeerd en komt ook naar Nederland om de omgeving van de plaats delict en alle omstandigheden met eigen ogen te bekijken. Het rapport van Canter levert inzichten op die de theorie van het 3D-team ondersteunen. Canter stelt hetzelfde als het OM: vrijwillig meegegaan en later is de sfeer omgeslagen…

 

U vraagt wij draaien. Canter levert op maat. En wat hij allemaal niet weet kan hij dan ook niet beoordelen.

 

Snijwond in de hals is pas later toegebracht… Geen uitschieters… Slachtoffer tijdens snijden niet bij bewustzijn…

 

Waarom iemand de keel doorsnijden die al dood is. Zou een boer uit Oudwoude dat doen of dachten we meer aan een halve krankzinnige. Iemand doden via verwurging om een misdrijf te verhullen volstaat, zou je denken. ‘Toter als tot gibt’s nicht’ en dus was het doorsnijden van de keel geheel en al overbodig.

 

Geen overdadig sadistisch geweld. Waarschijnlijk keel afgesneden omdat zij hem zou kunnen identificeren… Canter over identiteit: iemand die voorafgaand contact met Marianne had of haar op z’n minst van gezicht kende. Een vriend van een vriend of iemand die naar dezelfde school of discotheek ging…

 

Hier zit Canter dan toch een keer goed. Marianne kende Ludger Dill. Ze vertrouwde hem. Wolfgang ook. En ook een paar vriendjes van het AZC. Het was allemaal niet bekend en Bauke was in staat Thomas Vos, de buurman van Wolfgang, te vermoorden toen hij erachter kwam dat Thomas dat had bevestigd. Een bekende dus. Jasper was in ieder geval geen bekende.

 

Peter: Meer en meer lijkt het erop, dat de moordenaar een onbekende asielzoeker is, geen stand kan houden…

 

Wat een magistrale conclusie. Nergens op gebaseerd behalve dan op geheel nieuwe, halfbakken theorieën. Met grote stelligheid stelt Peter dit vast. We zijn er uit. Geen asielzoeker, Friesland, jammer voor jullie.

 

De sporen en interpretatie van de feiten wijzen in een verrassend andere richting. Marianne heeft haar moordenaar naar alle waarschijnlijkheid gekend… Dit vermoeden blijkt niet alleen uit de tactische bevindingen van het RBT maar ook uit de aansteker…

 

Jasper kende Marianne niet, daar is een ieder inmiddels van overtuigd.

 

Ook nader onderzoek op DNA-gebied wijst erop dat de dader dichtbij moet worden gezocht. Misschien zelfs wel héél dichtbij…

 

Men moest natuurlijk die 5 kilometer ‘verkopen’ en dus: ‘misschien wel héél dichtbij.’

(Peter komt met zijn BMW aan bij het FLDO)

 

Peter: Het 3D-team is niet alleen op tactisch gebied tot nieuwe inzichten gekomen ook op technisch gebied wordt de zaak nader onder de loep genomen. De techniek op het gebied van DNA-onderzoek is in de afgelopen jaren spectaculair verbeterd. Zo kan men nu aan DNA zien over iemands geografische afkomst. Dat levert de recherche een nieuw instrument op om in kaart te brengen waar de dader mogelijk vandaan komt en als je dat weet wordt het zoeken natuurlijk een stuk makkelijker. Stukje bij beetje lijkt de kans, dat de moordenaar hiermee wordt gevonden, steeds reëler te worden…

 

Voice over: Dit is het Universitair Medisch Centrum in Leiden waar het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek zit, het FLDO… Peter tegen onderzoekster van het FLDO: Ons geslacht komt uit Oost Friesland, tegenwoordig Duitsland… De ouders waren molenaars…

 

Wat jammer nou, Peter blijkt te vallen onder haplogroep I. Hij is een Scandinaviër. Peter de Noorman, grapt hij zelf. Maar, geen nood, we doen even wat aanvullende tests via de route van het Y-chromosoom en ja hoor, het is toch Oost Friesland in het opperste noordwesten van Duitsland. Klopt het toch weer allemaal. Molenaars? Misschien toch een klap van de molen gehad?

 

Peter: In ieder geval wel rijk vertegenwoordigd in Friesland, hè?… Want in die zin stemt dat wel mooi overeen, hè? En dan worden verhalen als Iran, Irak en Afghanistan zeer onwaarschijnlijk. Wel een hele duidelijke aanwijzing…

 

Waarom noemt ie nou net het geboorteland van Ali, Feik, Akbari en nog een paar van die gozers…

 

Voice over: Dus de moordenaar van Marianne is naar alle waarschijnlijkheid geen asielzoeker…

 

Kijk, dat wilden we even horen.

Tsjakka!

 

Al met al geeft het nieuwe onderzoek ondersteuning aan het uitgangspunt dat de dader uit de Friese regio afkomstig is…

 

Da’s voor de zesde keer. Het wordt er bij het klootjesvolk aardig ingestampt.

 

Nu gaat het 3D-team aan de hand van de nieuwe tactische en technische bevindingen nog een stap verder. Marianne heeft haar moordenaar mogelijk gekend. De vraag is wat deze wetenschap aan mogelijkheden biedt voor ander onderzoek. Onderzoek waarbij medewerking van de bevolking rond de plaats delict een grote rol speelt…

 

Peter: En daarom zeg ik dat de kans nog nooit zo groot is geweest dat dit afschuwelijke misdrijf opgelost kan worden. En die kans mogen we nu niet meer laten lopen We moeten ’m grijpen… Natuurlijk zullen er tegenstanders van een dergelijk grootschalig DNA-onderzoek opstaan maar ik denk dat de Friese bevolking zal zeggen: ‘We doen mee, we willen dat de dader wordt gepakt, we willen eindelijk van deze zaak worden verlost.’

 

Hoe weet Peter dat zo zeker? Had men de kandidaat al op het oog? Die sukkel met z’n joyriding die vaak niet meer wist wat ie had gedaan?

 

(Aan het einde van de uitzending is er een studiogesprek)

 

Peter: Ja, allemaal nieuwe verrassende ontwikkelingen en scenario’s in een oude moordzaak, maar hoe reëel zijn die… Ik praat zo met Bauke, de vader van Marianne, maar ook met Cor Reijenga, de leider van het onderzoek…

 

Ja ja, allemaal nieuw en vooral heel verrassend. Holle vaten klinken het hardst.

 

Het team dat jarenlang in stilte opereerde maar nu naar buiten treedt… Meneer Reijenga, als ik de dader was en ik zou vanavond kijken dan zou ik het flink benauwd krijgen want er wordt steeds meer over die dader bekend, hè? We hebben de aansteker die waarschijnlijk van hem is, we hebben zijn vermoedelijke afkomst, er komt een DNA-onderzoek… Kunnen we zeggen dat het net zich sluit?

 

Het DNA uit de aansteker is dus hetzelfde als het DNA verkregen uit het sperma. Jasper bekent alles maar te vuur en te zwaard houdt hij vol een dergelijke aansteker nooit in zijn bezit te hebben gehad. Probleem opgelost. Jasper is niet de donor van het sperma en dus ook niet de verkrachter, laat staan de moordenaar.

 

Reijenga: Ja, nu onderzoek uitwijst dat de dader uit de regio komt sluit zich steeds meer het net om hem heen…

 

Peter: Hoe ver bent u met uw onderzoek?

 

Reijenga: Er loopt op dit moment in Rijswijk een onderzoek naar overeenkomsten uit de bestaande databank.

 

Peter: En die aansteker, hè? Zeg ik te veel als we zeggen dat als we de eigenaar van de aansteker hebben dat we dan ook de moordenaar hebben?

 

De eigenaar van de aansteker is niet gevonden en in de theorie van Peter is dus ook de moordenaar nog niet gevonden. Dit is voor Peter kennelijk allemaal te simpel. Voor het OM ook. Het moet moeilijk zijn. Niet simpel. Zo moeilijk dat niemand het nog begrijpt. Dat is natuurlijk ook het beste als je zo veel te verbergen hebt.

 

Reijenga: Ja die aansteker is erg interessant en als we weten wie de eigenaar is dan willen we graag met die man spreken. Die heeft in ieder geval een aantal dingen uit te leggen…

 

Wat een heerlijke politietaal: ‘Dan willen we graag met die man spreken…’ Cor, zou je die man niet gewoon met klaar geweld arresteren? ‘Hij heeft wat uit te leggen’, ook zo’n cliché. Als de eigenaar van de aansteker de dader is dan hoeft hij niets meer uit te leggen, toch, Cor? Dan is hij volgens jouw stelling toch gewoon de moordenaar van een gruwelijke moord?

 

Peter: Als die gepakt wordt dan zou de zaak zo maar opgelost kunnen zijn…

 

We kunnen niet anders zeggen: briljante conclusie.

 

Peter: Ja, Bauke, dan kom ik bij jou. Jij bent ingelicht over alle nieuwe bevindingen. Wat vind je ervan? Is het voor jou een schok om te horen dat Marianne haar moordenaar mogelijk gekend heeft?

 

Bauke: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb altijd gezegd: ik hou het op fifty-fifty. Hij kan bij mij uit de straat komen… Met dit onderzoek hoop ik toch dat ie eruit komt…

 

Bauke is alles vergeten. Volledig geheugenverlies. Alles waarvoor hij gestreden heeft verdampt als sneeuw voor de zon. Wat is er gebeurd, in godshemelsnaam. Bauke verkoopt zijn eerstgeboorterecht voor een bord linzensoep. Bauke weet dat van deze show geen flikker klopt maar hij gaat gewoon akkoord. Hij sluit een pact met de duivel. Er is nu ook geen weg meer terug. Maaike heeft ook in dit opzicht de uitzending met kromme tenen zitten bekijken. Ze kan niet anders gedacht hebben dan dat haar ex ongenadig hard tegen een lantaarnpaal is gelopen. Hij laat gewoon gebeuren dat zijn eigen dochter voor een ganse natie als een delletje wordt afgeschilderd. Maaike heeft die nacht niet geslapen.

 

Peter: Geloof je ook in het scenario dat ze iemand heeft ontmoet of naar iemand is toegegaan… en dat het om een bekende gaat?

 

Bauke: ik geloof er wel in maar het is moeilijk om na een week dat allemaal te geloven dat het zo is gelopen… Ik zeg niet dat het niet zo is.

 

Bauke moet er nog aan wennen. Verder niks aan de hand.

 

Peter: Je dacht eerst wel aan asielzoekers…

 

Bauke: Ja, maar waar kwam dat door? Met grote letters stond er in de krant dat medici stelden dat het geen westerse moord was… Na vanavond zeg ik dat dit nieuwe scenario, een Fries als dader, best zou kunnen.

 

Nee, nou krijgen de ‘medici’ de schuld. Maar was het niet Bauke zelf die dat 11 jaar lang vol verve verkondigde? Hij had er zelfs alle bewijzen voor. Stapels.

 

Peter: Je bent de afgelopen jaren heel lang kritisch geweest op de politie en het OM… De sfeer was gespannen. Hoe zit dat nu, heb je vertrouwen…

 

Bauke: Meer dan dat ik ooit gehad heb, kan ik je wel vertellen. Ik vind ’t geweldig, ik kan daarmee leven…

 

Hij kan ermee leven. Met de grootste leugen aller tijden waarmee zijn eigen dochter onder de grond is gestopt. Het kan verkeren.

 

Peter: Stel dat deze zoekslag in de databank niets oplevert?

 

Cor Reijenga: Er is een kans… De HvJ zal dan een verzoek indienen bij de Procureur Generaal… We moeten dat goed uitleggen… Ja, er zijn wel mogelijkheden.

 

Peter: Als u iets weet over de Playboy aansteker bel dan het volgende nummer…

 

Doet u dat. De politie doet er niets mee.

 

De day after…

 

Na de uitzending zijn de hilarische reacties op talloze websites niet van de lucht. ‘Het is handjeklap tussen Peter R. de Vries en het O.M.’ en ‘Hielp Peter R. de Vries het O.M. nog in de Vaatstra-zaak, dan helpt het O.M. hem met de uitzending van a.s. zondag over de huurmoord in Amsterdam. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam had deze eerder verboden nadat betrokkenen uit de uitzending een kort geding hadden gespannen. En kijk wat er nu gebeurt: Het Gerechtshof Amsterdam vernietigt vandaag het vonnis van de rechtbank. Zo werkt dat!’

 

Profetisch

 

Magnifiek is de voorbeschouwing van Vaatstra-onderzoeker André Vergeer. Eén dag voor de uitzending komt hij op het weblog ‘Recht is krom’ met een verhandeling van wat we te zien gaan krijgen. Maar vooral ook wat niet. Onder de kop ‘Volksverlakkerij door Peter R. de Vries’ komt hij op de vooravond van de uitzending met het volgende.

 

LS,

 

Peter R. gaat komende zondag aan het NL-publiek zijn grootste leugens van de afgelopen jaren vertellen over de moord op Marianne Vaatstra. Dit doet hij vermoedelijk in opdracht van het OM te Leeuwarden. En, als een laatste ‘vriendendienst’ aan Justitie voordat hij op zijn dik verdiende lauweren gaat rusten. Hij zal proberen om ons, ‘complotdenkers’ voor gek te laten verklaren. In het onderstaande plaats ik een soort checklist zodat je mee kunt lezen en - weer daaronder - zal ik trachten alvast aan te geven waar Peter R. zal gaan liegen.

 

Marianne is van haar fiets getrokken op de Keningswei door een eenzame, blanke man en daar is zij verkracht en vermoord.

Daarbij ‘vergeet’ Peter R. waarschijnlijk dat hij in 2000/2001 een uitzending heeft verzorgd waarbij Verry Brouwer getuigde dat het ‘fietsenverhaal’ van Spencer en Wietze al niet kon kloppen. Als Marianne dus al niet met Spencer was meegefietst, bevond zij zich op dat moment dus nog in Kollum!

De geurhonden zijn ook al een ander spoor gelopen dan richting de Keningswei. Diverse getuigen beweren dat de honden naar het Noorden en naar het Oosten liepen en zeker NIET naar de Keningswei in het Zuiden.

Er zijn nooit vingersporen gemeld op de fiets in de greppel die Marianne zou hebben gepikt en zou hebben bereden. Verklaringen over verborgen personen in die greppel zijn zelfs verdwenen uit het dossier, evenals verklaringen over een oud model BMW.

 

Het loopspoor van Hans Veenstra en een vriendin, Gretha, zijn in die eerste dagen aangezien voor het spoor van de ‘dader’ samen met Marianne. Uit de verklaring van Hans blijkt dat hij, samen met Gretha, aan de linkerkant van de struiken is gaan zoeken tot hij Marianne in het weiland daarachter zag liggen. Alle andere getuigen, dienders en hulpverleners liepen vervolgens langs de rechterkant van het struikgewas heen en weer. Het schoenspoor van Marianne is ook nooit herkend, ondanks de ingeleverde schoenen van de aanwezige getuigen en die van haar zelf.

 

De ‘dader’ heeft zijn sperma-DNA achtergelaten op Marianne en vermoedelijk ook een of meerdere haren. Peter zal waarschijnlijk verwijzen naar het rapport van prof. Peter de Knijff waarin deze stelt dat de dader afkomstig was uit Noord-West Europa.

Aan een DNA-spoor is tot op de dag van vandaag nog steeds niet mogelijk om te zien of het DNA van een blanke of van een Aziatische man afkomstig is. En ‘haar’-DNA is het minst sterke spoor dat er forensisch- of bewijstechnisch bestaat (tussen 3% en 0,1% ‘bewijswaarde’ volgens het NFI zèlf).

 

Bovendien kunnen haren al dagen of zelfs al weken op/in haar kleding aanwezig zijn geweest. Met wat geluk kunnen haren dus wel een onschuldige persoon UITSLUITEN maar bijna nooit een verdachte AANWIJZEN.

De grootste blunder van het OM: de verkrachter is niet per se ook de moordenaar! Met andere woorden, als er twee of meer daders zijn geweest zegt het sperma-DNA slechts iets over de verkrachter en helemaal NIKS over de uiteindelijke moordenaar.

Het (mannelijke) DNA dat in 2006 door Richard Eikelenboom van het IFS is gevonden op het hengsel van het tasje van Marianne bewijst slechts dat er een gerede kans bestaat dat er inderdaad minimaal twee personen bij de moord betrokken waren. Hoewel het een relatief sterk DNA-spoor was van 11 kenmerken hebben het OM en het NFI nooit uitsluitsel willen geven of dit spoor matchte met het sperma-DNA op Marianne. Mr. Henk Mous van OM Leeuwarden moest in 2011 zelfs toegeven dat de kans aanwezig was dat het tasje inderdaad was gebruikt tijdens de moord.

ALS er dus inderdaad sprake was van meerdere betrokkenen bij de moord op Marianne - en alles duidt daarop - dan heeft het OM de bewijsconstructie gebouwd op drijfzand: De PD klopt niet, de schoensporen kloppen niet, het geurspoor klopt niet, de sporen op de fiets kloppen niet, het verhaal van Spencer en zijn vriend klopt niet en het sperma-DNA-spoor klopt niet. En bovendien zijn diverse getuigenverklaringen in schrille tegenspraak met de officiële versie van het OM.

 

De dader was definitief geen asielzoeker. Zo is er al vanaf dag één gerechercheerd op het AZC Kollum en de asielzoekers die mogelijk als verdachten in aanmerking kwamen zijn ook direct getest op hun DNA.

De verkrachter was NIET automatisch ook de moordenaar. Getuigen verklaarden direct dat Feik en Ali mogelijk betrokken waren maar zij zijn nooit als verdachten aangemerkt. Wél zijn er in hun plaats twee onmogelijke ‘substitutes’ aangewezen: Ali Hassan uit Turkije en Mohammed Akbari uit Londen.

 

Het AZC is aantoonbaar wekenlang buiten het onderzoek gelaten. Getuigen verklaren dat Ali Hassan dat weekend werd weggesluisd via het Grenshospitium Amsterdam en dat Feik op 3 mei werd overgeplaatst naar Musselkanaal.

Van Ali Hassan is nooit DNA (wangslijm) afgenomen. Sterker, hij bestaat zelfs niet eens meer voor Justitie. Zijn dossier is aantoonbaar in de eerste dagen vernietigd.

 

Van Feik Mustafa is mogelijk wèl DNA (wangslijm) afgenomen, waarop hij - ten onrechte - is ‘uitgesloten’ van de moord. Maar ook dat betekent HOOGUIT dat hij niet de verkrachter van Marianne was. Of hij de mogelijke moordenaar was is dan nog steeds niet uit te sluiten.

Het OM-Leeuwarden heeft in het rapport van januari 2011 afdoende aangetoond dat de in Turkije aangehouden Ali de juiste verdachte was. Bovendien is door hen het verhaal van een mogelijke verdachte in de cel naast Gerrit Veldman in Noorwegen afdoende ontkracht.

Alle, relevante, getuigen ontkennen de Ali uit Turkije te kennen: de beveiligers en andere medewerkers van het AZC, de vrijwilligers, Stephanie van Reemst, Isabella W. en Aafie K. De zgn. ‘Turkse Ali’ ontkent zélf ook al dat hij ten tijde van de moord nog in Kollum was. En zelfs het OM, bij monde van OvJ. mr. De Graaf, heeft dat tegenover Omrop Fryslân bevestigd op basis van 5 verklaringen van getuigen van o.a. de NS (bekeuring op het baanvak Den Helder-Haarlem) en uit Haarlem, vanaf de datum van 29 april 1999. Dit heeft zelfs al tot Kamervragen aan Korthals geleid.

 

De ‘Turkse Ali’ wordt door het OM in haar rapport geschat op 1,85 à 1,90 meter. Dit is in flagrante tegenspraak met een OPGEMETEN lengte van een asielzoeker die zich in NL meldt. De ‘Noorse Ali’ voldeed echter wél aan het signalement dat OvJ. mr. Severein vrijgaf aan De Telegraaf op 11 augustus 1999 (‘kort gedrongen postuur’). Merk op dat er ook hier GEEN lengte van deze asielzoeker bekend was zodat mag worden aangenomen dat er op dat moment ook GEEN dossier van hem meer bestond! Op basis van diverse contacten met de officiële kanalen in Noorwegen (o.a. met AZC Lyngdal, Kripos, gevangenis Kristiansand en de rechtbank aldaar), blijkt dat er nooit een serieus onderzoek heeft plaatsgehad naar de asielzoeker die in 1999 naast Gerrit Veldman in de cel zat.

 

Sterker zelfs, de herhaalde meldingen van Gerrit Veldman over die asielzoeker naast hem in de cel brachten De Telegraaf in augustus 1999, in augustus 2009 én in januari 2010 zelfs in opperste vervoering waarbij inmiddels duidelijk is geworden dat De Telegraaf bij herhaling contact moet hebben gezocht met ons Openbaar Ministerie.

 

Het OM Leeuwarden heeft zich aantoonbaar in allerlei bochten en leugens moeten wringen om de aanwezigheid van die ‘Noorse Ali’ te verantwoorden. Maar blijkt echter nooit serieus onderzoek naar hem te hebben gedaan. De ‘complotdenkers’ op internet zitten er mijlenver naast, althans volgens Peter R. de Vries. Het 3D-team heeft alles in het werk gesteld om, 13 jaar na dato, alle bewijzen en aanwijzingen nog een keer tegen het licht te houden en zij vonden geen enkel bewijs van die complottheorieën die op internet circuleren.

 

Peter ‘vergeet’ hierbij dat tal van getuigen zich bij ons hebben gemeld met andere verhalen en vooral met intimiderend gedrag van de respectievelijke ‘cold case-teams’ en van niet-opgenomen verklaringen. Door deze verklaringen te negeren, schaart Peter zich onvoorwaardelijk aan de zijde van het OM.

 

Bovenstaande bewijst bovendien dat niet alle sporen zijn ‘uitgelopen’. En zeker niet de sporen die zouden wijzen naar een asielzoeker in Noorwegen. Niet alleen zijn wij in het bezit van twee verklaringen van het uitzetten van de hoofdverdachte (Ali Hassan) via het grenshospitium in Amsterdam in het weekend van de moord, maar ook van de uitzetting van de tweede verdachte (Feik Mustafa) naar het AMOG in Musselkanaal op 3 mei. Nog eens bevestigd door een anonieme verklaring vanuit datzelfde centrum. Feik Mustafa heeft bovendien op diezelfde 3 mei 1999 Isabella W. gebeld en met de dood bedreigd met de belofte: Als jij niet stopt met praten, dan word jij ook vermoord! Peter heeft uitvoerig contact gehad met Isabella. Is het niet tekenend dat onze nationale speurneus van het programma dat ‘onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt en verdedigt’, ook dit aanknopingspunt - in feite een schuldbekentenis annex poging om sporen te wissen - volledig negeert en Feik Mustafa onschuldig verklaart, uitsluitend op basis van het woord van Justitie? Als Peter eenzelfde opstelling ook in de Puttense moordzaak had gehad, zouden de twee van Putten dan ook vrijgesproken zijn?

 

Het enkele feit al, dat het OM en Justitie zich moeten bedienen van aperte leugens en van onjuiste feiten, bewijst dat die ‘complotdenkers’ zich dus zeer dicht in de buurt van de waarheid moeten bevinden. Nu ‘immers’ vaststaat dat de dader een eenzame, blanke - en vermoedelijk Nederlandse - man was die de moord in zijn eentje zou hebben gepleegd zal het NFI uiteindelijk een keer zijn DNA tegenkomen in de DNA-databank. Is het niet via een directe match met de dader zélf, dan toch minstens d.m.v. een grootschalig DNA-onderzoek onder zijn mogelijke familieleden. Daartoe heeft het NFI een nieuwe methode ontwikkeld: het zgn. ‘verwantschapsonderzoek’. 

 

Hier is opnieuw sprake van bewuste en grootschalige misleiding van het Nederlandse volk. Het OM en het NFI gaan hier al uit van een onmogelijke optie. Uit bovenstaande was al duidelijk dat de moord zeer waarschijnlijk NIET is gepleegd door een Nederlander of door een Fries maar vermoedelijk door één of meer asielzoekers. Bovendien zijn de sporen naar de hoofdverdachte in Noorwegen (op basis van aperte leugens) nooit ‘uitgelopen’ en is de tweede verdachte (Feik Mustafa) ook nog eens op basis van een leugen zelfs vrijgelaten. Die leugen is dat als je DNA niet overeenkomt, je dus niet betrokken bent bij de moord. Daarnaast zijn alle mogelijke verdachten uit Friesland al op basis van hun DNA uitgesloten. En daarmee dus ook al hun mogelijke familieleden d.m.v. die nieuwe ‘verwantschapsmethode’. Zelfs personen die in die bewuste nacht en avond zelfs maar langs de PD waren gereden of een telefoontje pleegden met hun naasten, waren al uitgenodigd om hun wangslijm af te komen geven bij de politie en werden daarmee al ‘uitgesloten’.

 

Het OM, het NFI, gokken er dus op dat broers, zusters, vaders, moeders, neven of ooms van de uiteindelijke moordenaar zich al in de DNA-databank bevinden omdat zij ooit een misdrijf zouden hebben gepleegd in de zin van zware gewelds- of zedendelicten. De verdachte zélf hebben zij in de DNA-databank in ieder geval nog niet kunnen ontdekken…!

 

En, wanneer er zich geen familieleden van de ‘moord’-verdachten op Marianne in de DNA-databank bevinden, zal uiteindelijk worden beslist of er alsnog een grootschalig DNA-onderzoek moet plaatsvinden in een straal van pakweg 15 kilometer rond de PD. D.w.z., een DNA-onderzoek op opa’s en oma’s, ouders en andere familieleden in de eerste en tweede lijn, desnoods d.m.v. opgraving van hun lichaam…

 

Blijkbaar is een dergelijk grootschalig DNA-onderzoek veel goedkoper dan een enkel bezoekje aan Noorwegen waar zich een asielzoeker bevindt die niet alleen voldoet aan het signalement uit 1999, maar ook nog eens in de omgeving van Kollum moet hebben gewoond en herkend is door diverse getuigen. En oh ja, ook nog eens herkend door een journalist van De Telegraaf…! Zodra het DNA-profiel van een verdachte in de DNA-databank ‘matcht’ met het sperma-DNA-spoor dat op Marianne Vaatstra is gevonden hebben we ook de dader van haar moord.

 

Weer mis!! Een match in de DNA-databank met het gevonden sperma-DNA bewijst slechts dat de verdachte op enig moment seks heeft gehad met Marianne. Vlak vóór of zelfs vele uren vóór de moord. Niks meer en niks minder…

 

Peter R. de Vries gaat ons dus aanstaande zondag opnieuw voorliegen. De vraag is niet OF, maar WAT hij ons op de mouw gaat spelden…

 

André.

 

 

En nu met de kennis van nu.

 

Opnieuw op het weblog een beschouwing van André, nu nadat hij met vele anderen de uitzending heeft gezien. Hieronder de weerlegging van de uitzending van de man die na bestudering van het dossier-Demmink oordeelde ‘geen aanwijzingen’ te zien voor pedofilie en die als eerste ontdekte dat er in Afrika mensen zijn die honger hebben.

 

De leugens van Peter R. de Vries II


Peter R. de Vries ging in 2004 ‘om’ en koos de kant van Justitie. Dit was een direct gevolg van de ‘affaire-Tonino’ toen hij dreigde door te dringen tot in de kern van het pedofiele Justitie-netwerk. Joost Tonino is samen met Frits van Straelen een van de beste vrienden van Joris Demmink. Ik zal proberen om het een beetje chronologisch op te schrijven als een eerste reactie op de uitzending van SBS6 van Peter R. van gisterenavond. Ga er maar even voor zitten want het is vrij uitgebreid. Want uitgebreide leugens kun je nu eenmaal alleen maar uitgebreid weerleggen.

 

Ten eerste valt op dat het OM te Leeuwarden in de afgelopen dagen zélf geen commentaar heeft willen geven op de nieuwe ‘bewijzen’ in de zaak Vaatstra, vooruitlopend op de Tv-uitzending van Peter R. Heb je het ooit zo zout gegeten dat het OM de uitleg van een leugen over moest laten aan een Tv-show van een commerciële omroep? En is dat alléén al niet een teken dat er een leugen aan het grote publiek moest worden verkocht via gelikte beelden en interessante gewichtigdoenerij?

 

Al eerder voorspelde ik dat Peter een aantal feiten zou ‘vergeten’ en dat is ook bijna 100% uitgekomen. Hij verwachtte bijvoorbeeld dat de ‘complotdenkers’ op internet wel even zouden moeten slikken als zij geconfronteerd zouden worden met zijn ‘echte’ bewijzen. Niet dus. Peter, je stelt me zelfs teleur. Ik had vooral meer intelligentie bij jouw redactie verwacht. Je hebt geen enkele theorie van ons weerlegd, eerder bevestigd. En inderdaad ‘vergeet’ je de belangrijkste feiten te melden, waaronder de Noorse connectie (de weggesluisde Ali) en de verkeerde verdachte in Turkije. Wellicht kun je een groot deel van NL overtuigen door je mooie beelden van paarden, weilanden en bloemen, door helikopter-opnamen, nieuwe onbewezen scenario’s en door zeer interessante opmerkingen over DNA-onderzoek maar daarmee is het nog steeds niet waar wat je allemaal beweert.

 

In (relatief) willekeurige volgorde, om zijn onzin te ontkrachten:

 

1. In 2000/2001 heeft Peter R. zélf al gehakt gemaakt van het zogenaamde ‘wegbrengen’ van Marianne op de ‘gepikte’ fiets door haar ‘vrienden.’ Er hebben zich twee getuigen gemeld (toen mooi door Peter in beeld gebracht via de helikopter) die Spencer en zijn vriend al om 00.30 uur hadden gespot op een compleet andere locatie (en op een geheel ander tijdstip) buiten Kollum dan zij zélf beweerden.

Daarmee staat het tijdstip van vertrek van Marianne cs. van ca. 01.00 uur uit ’t Paradyske al op losse schroeven. Dat is aan ons o.a. nog eens bevestigd door medewerksters van ’t Filtsje waarin sprake was van een bezoek van Marianne cs. rond 24.00 uur en een andere getuige die Marianne voor het laatst heeft gezien (ook al zónder haar vrienden!) om 00.30 uur op de Voorstraat in Kollum. En daarmee is het verhaal, dat Marianne is weggebracht en alleen de Keningswei op fietste alleen daarom al ongeloofwaardig geworden. Als Marianne nooit met die vrienden is mee gefietst, is zij dus achtergebleven in Kollum!

 

2. Daarnaast heeft het nieuwe 3D-team nu ineens een geheel ander scenario bedacht dat zij 13 jaar lang niet had kunnen bedenken. Het was eerst een eenzame blanke man op een fiets die haar het weiland in zou hebben gesleurd. Nee, nu was Marianne een ‘vriend van een vriend’ tegengekomen op de Keningswei waar zij zelfs vrijwillig het weiland mee moest zijn ingelopen waarna het uit de hand liep. Ook nu loopt dit scenario al vast op tal van onderdelen:

 

Allereerst moet mij van het hart dat de nagedachtenis aan Marianne meer en meer wordt bezoedeld naarmate de jaren verstrijken. Had zij eerst een fiets gepikt in Buitenpost en was zij alleen gaan fietsen naar huis, wat zij nooit zou hebben gedurfd, nu wordt zij zelfs afgeschilderd als een soort slet die met iedereen meeging die maar naar haar lonkte. Dat die etter van een vriend aan haar moeder had beloofd dat hij haar op een taxi zou zetten wordt gemakshalve ‘vergeten’. Daarnaast is de keuze van een ‘vrijplaats’ in het weiland (met de fietsen in de greppel) zelfs idioot met een bos op enkele honderden meters afstand verderop. Hoezo, weloverwogen en goed voorbereid…?

 

Zo kloppen de loop- en schoensporen van Marianne en haar ‘dader’ ook al niet. Niet alleen was al in 1999 - tegenover haar ouders - door de recherche toegegeven dat zij die voetsporen niet hadden kunnen duiden, maar bovendien toont Peter een animatie aan de verkeerde zijde van de bomenrij (rechts). Het moet gezegd, het lijkt overtuigend voor de onwetenden maar het is echter totaal misleidend. Peter toont nl. drie loopsporen: twee het weiland in en één spoor terug naar de Keningswei. Wat Peter echter weer ‘vergeet’ is dat er vóór de aankomst van de recherche minimaal 10 tot 12 getuigen, familieleden, dienders en hulpverleners door datzelfde weiland (rechts) heen en weer waren gebanjerd. Die ANDERE loopsporen toont die animatie van Peter dus weer niet!

 

Een getuige meldde enkele dagen na de moord dat hem was opgevallen dat er een opvallend remspoor zichtbaar was op de Keningswei t.h.v. de PD. Na een aanvankelijke, resolute ontkenning door de politie van dit spoor bleek hem wéér enkele dagen later dat dit remspoor zelfs van een nieuwe laag asfalt was voorzien…! Daarnaast verklaarde hij, samen met een aantal gezinsleden, dat hij rond het tijdstip van de moord, tot driemaal toe een oud model BMW had gezien op de Keningswei en op de Lauwersmeerweg. Ook diverse andere getuigen verklaarden dat zij minstens één of mogelijk zelfs twee personen weggedoken in de greppel hadden gespot en weer andere getuigen beweerden dat er ten tijde van de moord een ‘Afghaan’ hen als een speer voorbij fietste in de richting van Buitenpost. Peter beweert echter dat er geen sprake was van andere ‘activiteiten’ rond de PD ten tijde van de moord. Ons was echter allang bekend dat deze verklaringen zich niet meer in het dossier bevonden. En ook dat deze verklaringen al jarenlang door de recherche worden doodgezwegen.

 

Vervolgens helpt Peter ons zelfs nog eens - onbedoeld - een handje. Het door ons aangereikte alternatieve scenario, dat het lichaam van Marianne met een auto vanuit het Noorden (de Fogelsanghloane of Trekwei) naar de PD was gebracht, wordt bevestigd door de getoonde foto’s van de recherche in de uitzending. Want wat blijkt? Peter toont nota bene DRIE auto’s op de PD die, gezien de bandensporen (en onbereikbaar door de greppel aan de Keningswei) enkel en alleen vanuit het Noorden naar de PD kunnen zijn gereden. En ja hoor, dus dwars over de mogelijke bandensporen van de auto waarin Marianne kon zijn vervoerd. Het is dan ook niet geheel toevallig dat de geurhonden ook al die route naar het Noorden volgden en niet naar de Keningswei waar Marianne immers was aangesproken door een ‘vriend van een vriend’…

 

Op de PD zèlf wees niets op een worsteling, laat staan op een verkrachting. Daar zaten die rechercheurs al jaren mee. Maar nu hebben zij dan toch eindelijk het antwoord gevonden: De dader was niet alleen heel erg goed voorbereid maar ook nog eens zeer koelbloedig te werk gegaan. En (dit is dus écht het scenario dat Peter schetst): Nadat de ‘bevriende’ dader Marianne midden in de nacht het weiland ‘in had gepraat’ heeft hij haar tegen haar wil aan willen randen of verkrachten. Omdat Marianne zich daartegen uiteraard verzette heeft hij haar BH (VAN ONDER HAAR KLEDING en dus ook de schouderbandjes!) losgesneden en om haar polsen gebonden om haar in bedwang te houden. Marianne heeft zich echter losgewerkt van die BH om haar polsen en daarop heeft de ‘dader’ die BH hergebruikt door haar daarmee te wurgen. En dit alles zonder worstelsporen achter te laten in het hoge gras. NB. In de Deventer moordzaak beweerde het NFI dat zij zogenaamde ‘greepsporen’ kon herkennen op kledingstukken die aan geweld waren blootgesteld. Nu zwijgen zij echter stil over mogelijke DNA-sporen op die BH. En zij weigert dit onderzoek ook nog eens over te laten doen door het laboratorium van Richard Eikelenboom die daar sindsdien zijn eigen kunstje van heeft gemaakt.

En, alweer volgens Peter: Nadat Marianne al bewusteloos of zelfs al overleden was heeft de dader haar dubbel verkracht en haar keel alsnog doorgesneden. Dit alles verklaart (althans volgens Peter) dat er geen worstelsporen en geen bloed op de PD zijn aangetroffen. Dat ons alternatieve scenario (dat Marianne door een auto vanaf een andere locatie is vervoerd en gedumpt vanaf de Fogelsanghloane), nu ook nog steeds geldt ‘vergeet’ hij weer.

 

Maar goed, gesteld dat al die grove onzin van Peter gestand houdt bij het grote publiek, dan nog blijven er tal van vragen over. Hoe verklaart hij bijvoorbeeld dat er nooit vingersporen van Marianne zijn gevonden op haar fiets? Zij zou (althans volgens Peter) haar eigen fiets zelfs in de greppel hebben geplaatst en er enkele km. op hebben gefietst? Droeg zij handschoenen op een warme dag in april? En waarom wordt er geen DNA gemeld van de dader rond haar mond als zij zo vriendschappelijk met elkaar omgingen? En, als Marianne was aangesproken op de Keningswei en van daaruit was meegelopen het weiland in, hoe verklaart hij dan dat de geurhonden niet naar de Keningswei liepen maar sporen volgden naar het Noorden en naar het Oosten (dwars door de weilanden en in de richting van het AZC)?

 

3. Dan het DNA-onderzoek. Dit is de meest simpele manier om onwetenden om de tuin te leiden. DNA is tegenwoordig heilig en iedereen weet inmiddels dat je DNA je tot dader verklaart terwijl dat in werkelijkheid de grootst mogelijke onzin is. Bij DNA uit sperma is het duidelijk dat Marianne vrijwillig gemeenschap heeft gehad of is verkracht. Er staat echter geen datum en geen tijdstip op het sperma-DNA van die verkrachting, noch waar die verkrachting heeft plaatsgehad. En dat zegt ook nog helemaal niks over de uiteindelijke moordenaar. Elke huidige rechter zal bewijzen vragen van het OM over het motief, de locatie, de uitvoering, het tijdstip en de tactische en technische bewijzen die de verkrachter alsnog koppelen aan de moordenaar. En ook dat wist Peter al lang als je kijkt hoe het uiteindelijk in de Puttense moordzaak is gelopen met Ron P.

 

Op basis van wat er nu bekend is kun je stellen dat de verkrachting op een geheel andere locatie kan hebben plaatsgehad dan de moord. Maar ook beiden kunnen al op een andere locatie hebben plaatsgehad waarna het lichaam van Marianne is gedumpt in het weiland. En ook is het heel wel denkbaar dat de verkrachter niet eens de uiteindelijke moordenaar was.

Het enkele feit dat Justitie al jaren zo gebrand is op een moord in dat weiland wijst er op dat ze diezelfde twijfels koesteren. Zo heeft Justitie de leugens van Stephanie van R., die van Spencer en Wietze en nog vele, vele andere doelbewust ondersteund en weer andere, tegenstrijdige verklaringen vernietigd of genegeerd. En ook het wegsluizen van die twee asielzoekers is nog immer niet onderzocht.

 

Dus hoefde via Peter alleen nog maar even worden ‘bewezen’ dat de weggesluisde Ali Hassan geen Europees DNA-type kon hebben. Hij kwam immers uit Irak (of uit Koerdistan) en daar komt GEMIDDELD genomen een ander ‘haplotype’ (DNA-variant) voor. Hier geldt met nadruk GEMIDDELD omdat wij al duizenden jaren over de hele wereld zwerven en dus ook overal ons DNA (en kinderen!) hebben achtergelaten. Wat dus normaal gesproken geldt voor inlandse oer-bevolking hoeft echter nog niet te gelden voor delen UIT die populatie. Nu beweerde Ali ondermeer dat hij een Amerikaanse vader had en die vader zou zo maar weer een Europese voorvader kunnen hebben gehad. En daarmee klopt die hele aanname van Justitie (en het LUMC) al niet meer.

 

Het experiment van Peter mislukte dan ook al schromelijk op zijn eigen ‘haplotype’. Zeg maar zijn eigen DNA-type als ras-’Germaan’. Hiermee had hij stiekem, zonder die naam nog eens te hoeven noemen, het omstreden onderzoek van prof. Peter de Knijff willen bewijzen uit 2000 dat het om een DNA-spoor op Marianne ging van een West-Europeaan. En wat bleek? Peter had zijn voorvaderen in Noord Scandinavië en helemaal niet in Nederland of in Ost Duitschland (Friesland)! En precies dat betekende dat zijn voorouders ergens vóór de 16e eeuw al in Scandinavië moeten hebben geleefd! Wat Peter dus wilde bewijzen viel met zijn eigen experiment al in het water…

Dus Peter, onze theorie staat nog fier overeind. Wij beschikken over bewijzen en verklaringen die een geheel ander verhaal vertellen over de moord op Marianne. Jij hebt echter, ondanks je beloften, niets weerlegd en geen enkel heikel punt aan willen kaarten om het publiek niet wakker te schudden. Sterker nog, je hebt zelfs nog meer leugens in moeten brengen dan die wij al kenden. En tal van belangrijke informatie is je aangereikt maar je hebt er niets mee gedaan.

 

Getuige Geke heeft jaren geleden naar Peter R. gebeld. Fietsen, banden lek, auto, dichtslaande deuren, Marianne meegenomen in auto. Waar het mij om gaat, is dat het dwaze scenario waar Peter R. het grote publiek gisteravond op trakteerde in strijd is met een groot aantal feiten die door Peter R. welbewust werden verzwegen. Voegen we die feiten toe, dan blijkt de hele uitzending te bestaan uit onzin!

 

Een feit is, dat de banden van Spencer en Wietze om 7 uur ’s avonds al plat waren. Toch zouden zij op die fietsen naar Buitenpost zijn gegaan, nota bene met Marianne achterop, om een fiets te stelen.

Een feit is, dat er geen sporen van een worsteling zijn aangetroffen in het weiland. Ook ontbrak het bloed dat moet hebben gevloeid toen Marianne de keel werd doorgesneden. Daarom zou Marianne zich eerst braaf hebben laten wurgen. Maar als ze al dood was, waarom moest men haar dan nog de keel doorsnijden?

 

Een feit is, dat Marianne niet alleen in het donker durfde te fietsen. Daarom werd ze door haar broer met de auto naar Kollum gebracht. Spencer had beloofd om te zorgen voor een taxi waarmee ze zou worden thuisgebracht. Dan laat je haar toch niet alleen fietsen op een gestolen fiets?

Een feit is, dat er (minstens) twee asielzoekers in het geheim zijn weggesluisd uit Kollum. Maar de video met die verklaring ga ik niet herplaatsen. Hij staat inderdaad op KLOL, maar de vrouw die jou dit alles vertelde kan daardoor gevaar lopen.

Een feit is, dat er op de camping van het AZC ook een caravan stond van Wolfgang Hebben! Seks en drugs… Deze caravan is nooit onderzocht en later tot de grond toe afgebrand.

 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan! Al deze feiten worden door Peter R. niet vermeld, hoewel hij er wel degelijk van op de hoogte is! Dat is dus bewuste misleiding van het publiek. Dat Peter R. warme contacten onderhoudt met ons OM is ook een feit van algemene bekendheid.

‘Peter R. de Vries’ heeft deze zaak net zo aangepakt als de zaak Natalee Holloway. Hij heeft nieuw bewijs volledig terzijde geschoven en zijn eigen tunnelvisie daar tegenover gesteld. In beide zaken heeft het OM Peter R. de Vries het voortouw laten nemen. Dit is een setled deal tussen het OM en de misdaadinfotainer Peter R. de Vries. De mensen zijn tevreden en binnenkort kan één of andere man uit de streek worden opgepakt en anders kan de zaak binnen niet al te lange tijd gesloten worden. Dit is blijkbaar de manier waarop het OM en de rechtsstaat werkt in Nederland anno 21e eeuw. En, deze Peter R. de Vries gaat niets te ver om zaken te verdraaien.

 

André

 

 

Bizar

 

In de uitzending van Peter R. de Vries werd gesteld dat de politie na dertien jaar heeft uitgevonden dat Marianne haar moordenaar gekend moet hebben. In diezelfde uitzending stelde hij ook, dat hij waarschijnlijk zal moeten accepteren voor een waardeloze journalist te worden uitgemaakt, omdat hij alle complotverhalen met zijn weerleggingen naar het rijk der fabelen verwijst. Het is inderdaad de taak van een goed journalist complotverhalen te ontzenuwen met de waarheid en niets dan de waarheid.

Tevens kwam in de uitzending aan de orde, dat er in het tasje van Marianne een aansteker is aangetroffen, waar een (menselijke?) haar in zat, die nog DNA bevatte en welk DNA is veiliggesteld. Dat tasje schijnt na vijf jaar door de politie aan de nabestaanden te zijn geretourneerd, maar over een haar met DNA hebben we niets gehoord. Niet bekend is, of Marianne in het bezit was van die aansteker voor die fatale dag in 1999. Bovendien mag van een uiterst merkwaardige gang van zaken gesproken worden, dat de recherche belastend materiaal terugstuurt naar de nabestaanden. In plaats van dat er complottheorieën zijn ontzenuwd, is er weer één bijgekomen: de uitzending van zondagavond 20 mei 2012.

Suggesties die niet kunnen worden bewezen, dan na allerlei verder onderzoek, kunnen de bestaande varianten niet ‘kaltstellen’, integendeel. Wat Peter R. de Vries heeft proberen te bewerkstelligen, is hem slecht gelukt - wat mij betreft zijn de twijfels op zijn minst hetzelfde gebleven. Bovendien zijn de getoonde foto’s dermate schokkend te noemen en zeker als je het meisje hebt gekend - hoe krijg je dát in vredesnaam toch met droge ogen gepresenteerd! Het is te hopen dat het niet zover komt, dat politie en Justitie in samenwerking met een brood-etende profeet een programma voor de zondagavond in elkaar moeten gaan zitten flansen - want meer was het niet. Het lijkt nergens op, dat de ‘resultaten’ van een geheim onderzoek van vijf (5!) jaar door met belastinggeld betaalde ambtenaren, worden bekendgemaakt via de (commerciële) omroep. Het maakt het geheel alleen maar ongeloofwaardig - bedroevend eigenlijk.

Tenslotte is het stellen van vragen aan een nabestaande, zoals de vader van Marianne in de geest van: Hebt u weer wat meer vertrouwen in Justitie?, terwijl de politie naast hem zit, laag bij de grondse riooljournalistiek, beschamend en tenenkrommend tegelijk. Om nog maar niet te spreken over het feit dat Marianne wordt weggezet als een fietsenstelende puber, die midden in de nacht met ‘vrienden van vrienden’ een weiland inloopt om… Hou toch op, stelletje kletsmeiers! Wát een onderzoek, het lijkt nergens op, afgezien van het feit dat je zoiets niet eens uit hoort te zenden. Nee, nee, de zogenaamde complotten zijn de wereld nog niet uit, integendeel - helaas…

 

Treffende postings op Boublog

 

Ik heb de uitzending ook gevolgd en het viel mij op dat het er eigenlijk op neerkwam dat het asielzoekerscentrum er niets mee te maken had (dit werd telkenmale herhaald), en dat het iemand moest zijn die ze kende. Daarnaast vond ik het bijzonder kwetsend dat het meisje als een stelende snollebol werd weggezet. Ik denk dat de familie genoeg narigheid heeft gehad en dat deze uitzending voor hen en ook voor vele toeschouwers een bittere nasmaak heeft.

 

Ter kennisgeving: van 1998 t/m 2003 verrichtte ik administratieve recherchewerkzaamheden voor de redactie van Peter R. de Vries. Toen de Vries destijds berichtte over de zaak Vaatstra is er via Bert Santema en Goderie van Groen b.v. aan mij gevraagd of ik kon achterhalen wie er allemaal bij de gemeentelijke basis administratie (GBA) op het adres van het AZC stonden ingeschreven. Met welk recht en met welk doel doet PR onderzoek naar strafzaken? Met welk recht verschaft het OM hem vertrouwelijke informatie? In de zaak Louis Hagemann is duidelijk sprake van een gerechtelijke dwaling die werd veroorzaakt door PR. Het was Trial by Media! Afschuwelijk: te worden veroordeeld tot levenslang, uitsluitend op grond van de verklaring van een door PR omgekochte dronken ouwe hoer die bij Hagemann een blauwtje had gelopen! En dat heet dan wettig en overtuigend bewijs… Foei, foei, driewerf foei!! Het doet er niet toe wat het motief van Peter is. Wie weet is hij zijn onzin inmiddels zelf gaan geloven? Het doet er allereerst toe dat hij onwaarheden verspreidt, naar mijn overtuiging bewust en moedwillig.

 

En deze…

 

-De kongsi van het OM met charlatan opportunist P. R. de V. in deze zaak kon wel eens het gevolg zijn van het aanhoudend tamboereren, door het team Dankbaar/Vergeer/Kat e.a. voor de burchten van Justitie. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid groeit de afkeer en walging voor de veroorzakers van deze drama’s, binnen de ambtelijke wereld. Niet alleen de lager opgeleiden, maar ook de hoger opgeleiden beginnen zich zorgen te maken over de situaties waarin zij dreigen te worden meegezogen. Damage control, in de schrijvende media en in beeld gebracht, door o.a vernaggelaar P. R. de V. loopt steeds verder uit de hand door de aanwijsbare leugens. De uitvoerders achterlatend met een niet te verwerken gewetensconflict. De ambtshalve meelezers van deze site’s zien ook hoe hun collega justitiemedewerkers in onmogelijke posities worden gedrongen, mede door het laten afweten van de politiek verantwoordelijken van alle partijen. Flink doende figuren als Teeven, Pechtold en Nawijn stellen vragen en accepteren ministeriële antwoorden die aantoonbaar niet kunnen kloppen. En dan mag oliemannetje P. R. de V. en zijn farizeeërs nog een laatste poging wagen de schade te herstellen of binnen de perken te houden, wat natuurlijk niet lukt.
Maar er komen andere tijden. Meer en meer zien mensen de ware gedaante van Vrouwe Justitia in haar Augiasstal.